Citace pro vybraný taxon: Convallaria majalis
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Špinar P. & Klaudys M. Mykologický průzkum přírodní rezervace Podlesí v roce 2014. – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 8 -12. Časopis D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Šrédl V. Cenný rybník na Horním Maxově je opět v kondici. – Upolín 2014: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2014Šnytr O. Jak se staráme o louky v přírodní rezervaci Malá Strana? – Upolín 2014: 6. Časopis D Celé číslo
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 22. Orchideje Krkonoš. 2 :04 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Sýkorová J. Ohrožené druhy rostlin (17). Jizerské prstnatce (rod Dactylorhiza). – Upolín 2014: 23 -25. Časopis D Celé číslo
 2014Sýkorová J. Představujeme přírodu Libereckého kraje (4). Máchův kraj - letos tak trochu rozlučkově. – Upolín 2014: 41 -46. Časopis D Celé číslo
 2014Samková V. Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. [Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its vicinity (East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 34: 41 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Popelářová M. & Ohryzková L. Vzácné rostliny Beskyd. 84 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožura D PDF
 2012Šulgan F. Hradisko. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 13. Časopis D Celé číslo
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2012Němec R. Orchideje Národního parku Podyjí/Thayatal. 2 strany. D
 2012Kindlmann P. & Roberts D. L. When is an asymmetric plant-pollinator relationship symmetrical? – European Journal of Environmental Sciences 2(1): 15 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Feldmann P. & Prat D. Conservation recommendations from a large survey of French orchids. – European Journal of Environmental Sciences 1(2): 18 -27. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Ponert J., Vosolsobě S., Kmecová K. & Lipavská H. European orchid cultivation – from seed to mature plant. – European Journal of Environmental Sciences 1(2): 95 -107. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Efimov P. G. Revealing the decline and expansion of orchids of NW European Russia. – European Journal of Environmental Sciences 1(2): 7 -17. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Šenk R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. – Veronica 25(1): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 2010Klaudys M. Na Kačíně - tradiční lokalita ochrany přírody na Podblanicku. – Pod Blaníkem 14(36) č.3: 2 -7. Časopis D PDF
 2010Lang P. Na Vlčí horu za odpočinkem i poznáním. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-07: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Popelářová M. Pestrý svět Beskydských orchidejí. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2010Klaudys M. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Skládačka D PDF
 2010Čejková A. Přírodní rezervace Hraniční louka tak trochu zapomenutá rezervace v bludném koutě Orlických hor. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 2 -4. Časopis D PDF
 2010Kolektiv zaměstnanců Správy NP Ročenka 2009. – Roč. Správy NP České Švýcarsko 2009: 87 stran. Časopis D PDF
 2010Kučera J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Bukačka. – Veronica 24(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Sladký J. Za vemeníky. – Český les - Příroda a historie 7-8: 34. Časopis D Celé číslo
 2010Lehký J. Zachráněný mokřad. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2): 5. Časopis D Celé číslo
 2009Šebestian J. & Brinke T. Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2009Jandová L., Sklenář P. & Kovář P. Changes of grassland vegetation in surroundings of new railway flyover (Eastern Bohemia, Czech republic).Part I: Plant communities and permanent habitat plots. – Journal of Landscape Ecology 2(1): 35 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Čejková A., Remeš R. & Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory [The Orlické hory/Eagle Mts. Protected Landscape Area] – Ochrana přírody 64(5): 2 -6. Časopis D PDF
 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. [The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains.] – Ochrana přírody 64(6): 2 -7. Časopis D PDF
 2009Cudlín O., Sedláček F., Haisová M. & Vejsadová H. Potravní preference hrabošů a biodiverzita drobných zemních savců na vlhkých orchidejových loukách (Rodentia: Arvicolinae). [Food preferences of voles and biodiversity of small terrestrial mammals in wet orchid meadows (Rodentia: Arvicolinae).] – Lynx n. s. 40: 15 -27. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Popelářová M. Přírodní pamártka Stříbrník. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2009Brož K. & Rolková J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Soos. – Veronica 23(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník. Skládačka D PDF
 2008Kalousová Š. Přírodní rezervace Galovské lúky. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2007Popelářová M. (ed.) Mizející krása beskydských mokřadů. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3): 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2007Vlčková P. Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(4): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2007Malíček J. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) na Sedlčansku. [Localities of Dactylorhiza majalis in the surroundings of Sedlčany (Central Bohemia, Czech Republic).] – Bohemia centralis 28: 203 -214. Časopis D PDF
 2007Vlčková P. Přírodní památka Obidová. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Grulich V. & Hora J. Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. Monografie D PDF
 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. [Nature Parks in Pilsen Region.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. D
 2005Šoltys V., Samek R. & Lacina D. Rožďalovické rybníky - významné ptačí území roku 2005. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2004Pořízek L. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko. Skládačka D PDF
 2003Škrott M. Přírodní památka Uherská. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2003(1): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). [Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 49 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001- kk - Chráněná krajinná oblast Blaník. – Podyjské listí 2001(2): 11. Časopis D PDF
 2001Bulušek P., Česká J. & Skalický M. Květena přírodní památky Slunečná stráň v Krkonoších. [Flora of nature monument Slunečná stráň on the Krkonoše Mts.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 65 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001Zárubová-Prausová R. & Samková V. Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě “Mazurovy chalupy” u Hoděšovic. [Results of the floristic and phytocoenological research in the locality ”Mazurovy chalupy” near the village Hoděšovice (Eastern Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 23 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1999Škoudlínová A. (ed.) Spolupráce: Mudra P., Ložek V. , Laňka V. Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X 28 stran. Okr.ú. Rakovník; Měs. ú. Rakovník; Rabasova galerie v Rakovníku. Informační brožura D PDF
 1996Kučera T. & Špryňar P. Flóra a vegetace Kokořínského dolu. [The flora and vegetation of the Kokořínský důl valley.] – Příroda, Praha 7: 181 -235. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1996Kaplan Z. Floristické výsledky inventarizačních průzkumů některých lokalit v okrese Rychnov n. Kněžnou. – Zprav. ORCHIS 15( 1): 1 -20. Časopis D
 1996Světlíková M. Floristický nástin vegetace trvalého trávního porostu v povodí Zelenského potoka u Hojsovy Stráže. [Floristic outline of vegetation of permanent grass grdwth in the Zelenský Stream basin near Hojsova Stráž.] – Erica 5: 45 -50. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1996Vydrová A., Lippl L. Mokřadní vegetace Borského rybníka. – In: Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, 96 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 1996Matějková I. Nástin vegetačních poměrů Hnáčovského rybníka. – In: Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, 101 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 1996Koutecká V., Prymusová Z. Ohrožené druhy rostlin mokřadů části Ostravska a Karvinska. – In: Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, 96 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 1996Anonym Orchideje zase kvetou. – Bílé Karpaty 1996( 2): 18 -19, obr.. Časopis D
 1996Plánská M. Příspěvek k poznání květeny Lužických hor a jejich okolí. – Bezděz 4: 179 -198. Sborník vlastivědný D
 1996Polák V. Šumava, národní park, chráněná krajinná oblast – Šumava 1996(zima): 4 -5, 6 foto. Časopis D
 1996Faltys V., Samková V. & Kučera J. Výsledky floristického minikurzu na Rychnovsku. – Zprav. ORCHIS 15( 2): 22 -34. Časopis D
 1995Kašparová M. Inventarizační průzkum mokřadu Podlízaná v katastrálním území Horní Bečva. – Zprav. Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1995: 14 -16, 3 foto. Časopis D
 1994Benda M. Příspěvky k flóře Českolipska. – Bezděz 2: 115 -116. Sborník vlastivědný D
 1991Kučera J. & Jehlík V. Druhá poznámka ke květeně a vegetaci železničního uzlu v České Třebové. [Zweite Ergänzung zur Flora und Vegetation des Eisenbahnknotanpunktes in Česká Třebová (Ostböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 67 -68. Časopis D
 1991Kostrůnek L. Podíl botanických zahrad na záchranu genofondu. – Zprav. botanických zahrad 38: 14 -17. Časopis D
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1991Bárta F. & Rejl J. Významná přírodní lokalita Chotěbořska. – Památky a příroda 16( 9): 562. Časopis D
 1990Hájková A. Chráněná území a evidované lokality Moravsko-slezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Památky a příroda 15(10): 427 -429,1 tab.,7 foto. Časopis D
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1990Kyslingerová D. Podaří se nám zachovat alespoň některá společenstva mokřadních rostlin v CHKO Beskydy?. – Beskydy - zpravodaj CHKO 16: 15 -16. Časopis D
 1989Pekárek P. Orchideje Ústecká. [The orchids of the district of Ústí nad Labem (Northern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(2): 121 -128. Časopis D
 1989Anonym Státní přírodní rezervace Polabská Černava. – Sosna 1989(2): 8. Časopis D PDF
 1987Jurčák J. Nová lokalita chráněných a ohrožených rostlin na Vsetínsku. – Památky a příroda 12( 4): 236 -237,8 foto. Časopis D
 1987Mudra P. Seznam regionálně významných botanických lokalit v okrese Tachov. – Anthericum 1987(2): 16 -18. Časopis D
 1987Petříček V. Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl. [Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Kokořínský důl.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 16: 67 -96. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1986Anonymus Čin pro Krkonoše (Záchrana ohrožené orchideje). – Krkonoše 1986/ 8: 2. Časopis D
 1986Rydlo J. Flóristické materiály ze středních Čech I. – Muzeum a současnost, řada přírodov. 1: 79 -80. Časopis D
 1986Gavlas N. Je záchrana vstavačů možná? – Skalničky 17(3): 96 -97. Časopis D
 1986Mudra P. Některé botanicky zajímavé lokality na Bezdružicku. – Anthericum 1986(2): 7 -12. Časopis D
 1986Dykyjová D. Orchideje Třeboňska nezvěstné a vymírající. – Třeboňsko 4: 17 -19,6 foto. Časopis D
 1985Turoňová D. Ohrožené květy vod a bažin. – Naší přírodou 5( 8): 24. Časopis D
 1985Stejskalová H. Vliv stanovištních poměrů na rozvoj mykorhízy u druhu Daetylorhiza majalis. 25 stran,25 tab.,11 obr.. Diplomová práce. UK FPř KBO. VŠKP D
 1985Saul J. Významná lokalita Daetylorhiza majalis na Blanensku. – Roezliana 17: 25. Časopis D
 1984Anonym Lokality vstavačovitých části Jsvorníkú, Moravskoslezských Beskyd a Hostýnsko-vsetínské pahorkatiny zjištěné exkurzí Orchidea klubu ČZS, 23-26 – Roezliana 1984: 30 -32. Časopis D
 1984Saul J. Významná lokalita Dactylorhiza majalis na Blanensku. [Bedeutendswerte Lokalität von Dactylorhiza majalis im Bezirk Blansko (Mittelmähren).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 19(2): 148 -150. Časopis D PDF
 1983Nový P. Floristické údaje k navrženým Státní přírodní rezervace Jemnický velký rybník, Mělký rybník v okrese Tachov. – Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír. 28-29: 11 -15. Časopis D
 1983Anonym Orchideje na haldě. – Naší přírodou 3( 9): 16. Časopis D
 1983Vašíková H. Orchideje v naší přírodě - druhy mokřadů. – Naší přírodou 3( 6): 377. Časopis D
 1982Procházka F. Dactylorhiza majalis subsp. turfosa, nové plemeno prstnatce májového. – Preslia 54: 289 -295. Časopis D
 1982Anonym Milíčovský les a rybníky. – Nika 3( 8): 20 -21,24,7 foto,1 mapka. Časopis D
 1982Beerová V. Rozbor květeny lučních pramenišť a přilehlých vlhkých luk v pramenné oblasti Stanovické přehrady u Karlových Varů. 52 stran,10 foto,8 map v příl.,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
 1981Smejkal L. Antropogenní změny flóry CHKO Žďáraké vrchy. – Památky a příroda 6( 8): 491 -496,8 foto,lit.. Časopis D
 1981Vaněk J. Botanické lokality státní přírodní rezervace Babiíčino údolí. – Památky a příroda 6( 6): 375. Časopis D
 1981Zábranská D. & Fišerová V. Botanický průzkum chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 31 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty. ] Neveřejná D
 1981Anonym Chráněné rostliny v Severočeském kraji - vstavač májový. Propagační materiály 1 ,. KSSPPOP, Ústí n. L.. Propagační materiály D
 1981Šebek S. Chráněné území na okrese Nymburk. – In: Poznej a chraň přírodu našeho okresu, 94 -141. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 1981Noták V. Chráněný přírodní výtvor U Hájů. – Nika 2(10): 20. Časopis D
 1981Vaněček J. Nad "červenou knihou" ohrožených druhů naší flory. – Šumava 1981(14): 5 -6,2 foto,3 kresby.. Časopis D
 1981Hruška J. a kol. Naučná stezka "Přírodou a dějinami Oseka". 45 stran,24 foto,1 mapa,lit.,. Propagační materiály D
 1981Pleticha P. Orchis versus budoucnost. – Naší přírodou 1( 7): 7 -8. Časopis D
 1981Čeřovský J. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis Reichenb.Hunt et Summerh.). – Věda techn. ml. 35(11): 342 ,1 obr.. Časopis D
 1981Hanousek J. Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 16(2): 119 -124. Časopis D PDF
 1981Růžička I. Rašelinné druhy červeného seznamu flory v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. – Památky a příroda 6( 6): 362 -367,11 foto,1 mepa,lit.. Časopis D
 1981Neuschlová Š. Rozšíření chráněných a ohrožených druhů rostlin v Javorníkách. 129 stran,62 map,22 foto,lit.. Rigorózní práce (RNDr.). MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 1981Drápalová P. Vegetační a floristické poměry povodí na levém břehu horního toku Bystřice. 214 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 1981Vaněček J. Vyhynulé a ohrožené rostliny v horním Pootavl. – Památky a příroda 6(10): 603 -608,8 foto,lit.. Časopis D
 1980Toběrná V. Flóra a vegetace modelového území Polabí se zvláštním zřetelem k antropogennlm vlivům. 267 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Sedláčková M. Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka. – Čas. slez. Muz. (A) 29: 37 -51,2 obr.,tab.,lit.. Časopis D
 1980Buček A. a kol. Krajina Svratecké hornatiny a její ochrana Geogr. ú. ČSAV Brno. Dílčí výstup úkolu SPZV II-5-l/13-b Systém komplexní ochrany krajiny Českomoravské vrchoviny. 89 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Hrubý I. Musí vstavač májový z okolí Svitav vymizet? – Památky a příroda 5( 3): 188. Časopis D
 1980Pešek P. Pokračující botanický průzkum na naučné stezce Větřní – Památky a příroda 5( 7): 439 -440,1 mapka,3 foto. Časopis D
 1980Havránek Pavel Pokusy s opylením, sklizní semen a aseptickou kultivací vstavačovitýoh. – In: Sb. Chráněné rostliny, 123 . strana. Sborník z konference-referáty D
 1980Potůček O. Stupeň ohrožení vstavačovitých v ČSSR. – Památky a příroda 5( 8): 489 -503,28 foto,lit.. Časopis D
 1979Stejskalová H. Botanicky významná lokalita u Bystřice. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 20: 53 -57. Časopis D
 1979Suchara I. Chráněné vatavačovité rostliny. – Chatař 1979( 8): 187 -188,2 obr.. Časopis D
 1979Hanousek J. Vegetační poměry jižního okraje Drahanské vrchoviny. 216 stran,18 obr.,6 tab.,4 mapy,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
 1976Burešová Z. & Bureš L. Floristické poměry východní části Třebovskeho mezihoří. – Práce a studie - přír. 8: 109 -125. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348