Citace pro vybraný taxon: Allium strictum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2011Šenk R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. – Veronica 25(1): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2006Rosendorf P. Přírodní rezervace Podhoří. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec. Řada: Chráněná území Prahy 8 Informační brožura D PDF
 1988Maršaková M. & Rubín J. Nová chráněné území přírody v ČSSR za r. 1987. – Památky a příroda 13( 6): 365 -367,1 tab.. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348