Citace pro vybraný taxon: Potamogeton praelongus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2013Popelářová M. & Ohryzková L. Vzácné rostliny Beskyd. 84 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožura D PDF
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2010Kutílková P. & Popelářová M. Huslenky – obec orchidejí. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2): 16. Časopis D Celé číslo
 1990Saul J. Změny ve fytogenofondu teplomilných doubrav na Brněnsku. [Zu den Änderungen des Phytogenfonds der wärmeliebenen Eichenwalder im Gebiet vo Brtno (Mittelmähren).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 72 -76. Časopis D
 1988Maršaková M. & Rubín J. Nová chráněné území přírody v ČSSR za r. 1987. – Památky a příroda 13( 6): 365 -367,1 tab.. Časopis D
 1981Neuschlová Š. Rozšíření chráněných a ohrožených druhů rostlin v Javorníkách. 129 stran,62 map,22 foto,lit.. Rigorózní práce (RNDr.). MU FPř ÚBZ. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348