Citace pro vybraný taxon: Anthericum liliago
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Petřík P. Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR. [Main causes and trends of vegetation and floristic changes in the landscape of the Czech Republic.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 54 -64. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2005Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. Správa CHKO Český kras. Skládačka D PDF
 2005Hřebík Š., Pondělíček M., Špryňar P. & Tichý T. Karlštejn - Koda. 2 strany. Agentura Koniklec; Správa CHKO Český kras. Skládačka D PDF
 2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany. Správa CHKO Český kras. Skládačka D PDF
 2002- ltz - Chráněná krajinná oblast České středohoří. – Podyjské listí 2002(1): 7. Časopis D PDF
 1991Moucha P. Státní přírodní rezervace Karlštejn. – Nika 12( 1): ,8 foto,1 mapa. Časopis D
 1991Moucha P. Státní přírodní rezervace Kulivá hora. – Nika 12( 4): 31 ,8 foto,1 mapa. Časopis D
 1984Moucha P. Zvonovec liliolistý. – Památky a příroda 9( 7): 3 strany,obal.,1 foto ,1 mapa. Časopis D
 1982Čeřovský J. Zvonovec liliolistý - Adenophora liliifolia (L.) BESS. – Věda techn. ml. 36(18): 566 ,1 obr.. Časopis D
 1981Šindelář J. První výsledky ověřování porostu smrku ztepilého uznaných ke sklizni osiva - testy potomstev. – Les. práce 60( 3): 102 -108. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348