Citace pro vybraný taxon: Iris sibirica
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Zelené bohatství Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 6 -8. Internetový časopis D Celé číslo
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Sýkorová J. Představujeme přírodu Libereckého kraje (4). Máchův kraj - letos tak trochu rozlučkově. – Upolín 2014: 41 -46. Časopis D Celé číslo
 2014Reiterová L. Rostlinstvo středního Podyjí. Malá ukázka bohatství flóry v území mnoha hranic. 2 strany. D
 2013Pejša J., Rus I. & Vonička P. Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2012Mládková P. Vodstvo Šumavy ... z letadla. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 2010Kaděra M. Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Horáček V. Revír Brodek se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D
 2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. 31 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. ISBN 978-80-87051-42-9 Informační brožura D PDF
 2007Číp D. Několik postřehů ze sečení luk v podhůří Orlických hor. – Krása našeho domova - nová série 7(49) podzim/zima: 4 -6. Časopis D PDF
 2007Číp D. Několik postřehů ze sečení luk v podhůří Orlických hor. – Krása našeho domova - nová série 7(49) podzim/zima: 4 -6. Časopis D PDF
 2007Malíček J. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) na Sedlčansku. [Localities of Dactylorhiza majalis in the surroundings of Sedlčany (Central Bohemia, Czech Republic).] – Bohemia centralis 28: 203 -214. Časopis D PDF
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. Správa CHKO Křivoklátsko. Skládačka D PDF
 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. [Nature Parks in Pilsen Region.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. D
 2005Šoltys V., Samek R. & Lacina D. Rožďalovické rybníky - významné ptačí území roku 2005. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2003Tejrovský V., Lacina D. & Málková P. Doupovské hory – významné ptačí území roku 2003. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2001Zárubová-Prausová R. & Samková V. Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě “Mazurovy chalupy” u Hoděšovic. [Results of the floristic and phytocoenological research in the locality ”Mazurovy chalupy” near the village Hoděšovice (Eastern Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 23 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1999Škoudlínová A. (ed.) Spolupráce: Mudra P., Ložek V. , Laňka V. Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X 28 stran. Okr.ú. Rakovník; Měs. ú. Rakovník; Rabasova galerie v Rakovníku. Informační brožura D PDF
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1989Štědronský E. Kosatec sibiřský. – Rybářství 1989( 8): 5 ,1 foto. Časopis D
 1989Wieser S. Problémy s přesazováním kosatců a hořců. – Arnika 1989(22): 44 -46,5 foto. Časopis D
 1988Turoňová D. Kaprad" hřebenitá. – Památky a příroda 13( 1): 3 strany ob.,1 foto,1 mapa. Časopis D
 1988Maršaková M. & Rubín J. Nová chráněné území přírody v ČSSR za r. 1987. – Památky a příroda 13( 6): 365 -367,1 tab.. Časopis D
 1988Benda M. Novinky v botanice Kravařska. – Severočeskou přírodou 21: 85 -86. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1986Čeřovský J. Kosatec sibiřský. – Věda techn. ml. 62(18): 22 -27,9 obr.. Časopis D
 1986Buček A. Pět let akce Dno. – Veronica 0(1): 15. Časopis D
 1985Wieser S. Zachráněná lokalita. – Naší přírodou 5(10): 2. Časopis D
 1984Dušek J. Podaří se zachránit kosatec sibiřský na Kolínsku? – Infor. zprav. DP SOP okr. Kolín 1984(3-4): 9 .strana. Časopis D Celé číslo
 1982Harvánek J. Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. – Anthericum 1982(1): 1 -8. Časopis D
 1982Kubiková J. Příspěvek ke květeně chráněných území Šáreckého údolí. – Natura Pragensis 1: 70. Časopis D
 1982Beerová V. Rozbor květeny lučních pramenišť a přilehlých vlhkých luk v pramenné oblasti Stanovické přehrady u Karlových Varů. 52 stran,10 foto,8 map v příl.,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
 1982Krejčí J. Vzácné a chránčné rostliny Podyjí. – Naší přírodou 2(12): 24. Časopis D
 1981Anonym Chráněné rostliny v Severočeském kraji - kosatec sibiřský. Propagační materiály 1 ,. KSSPPOP, Ústí n. L.. Propagační materiály D
 1981Šebek S. Chráněné území na okrese Nymburk. – In: Poznej a chraň přírodu našeho okresu, 94 -141. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 1981Vaněček J. Nad "červenou knihou" ohrožených druhů naší flory. – Šumava 1981(14): 5 -6,2 foto,3 kresby.. Časopis D
 1981Vaněček J. Vyhynulé a ohrožené rostliny v horním Pootavl. – Památky a příroda 6(10): 603 -608,8 foto,lit.. Časopis D
 1981Vaněčková L. Vymizelé a mizející druhy Moravského krasu. – Studie ČSAV 20: 139 -141,lit.. Časopis D
 1980Albrecht J. Ochrana druhu Iris si birioa na okrese Prachatice. – In: Sb. Ochrana přírodního genofondu Krkonošského národního parku a velkoplošných chráněných území, Sborník z konference-referáty D
 1980Pešek P. Pokračující botanický průzkum na naučné stezce Větřní – Památky a příroda 5( 7): 439 -440,1 mapka,3 foto. Časopis D
 1980Skalický V. & VaněčejJ. a kol.* Příspěvek ke květeně Blatenská a přilehlých území, II. – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 36: 1 -136,1 mapa,lit. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1980Havlíčková J. Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. [Beitrag zur Flora des östlichen Teiles des Hügellandes von Křivoklát.] – Bohemia centralis 9: 63 -107. Časopis D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348