Citace pro vybraný taxon: Iris variegata
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Reiterová L. Rostlinstvo středního Podyjí. Malá ukázka bohatství flóry v území mnoha hranic. 2 strany. D
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2011Jašková V., Veselá B. & Zatloukalová E. Velký Kosíř hanácká učebnice geologie i přírodopisu. – Naše příroda 2011( 4): Časopis D PDF
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Miklín J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Rendezvous. – Veronica 24(5): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 1988Maršaková M. & Rubín J. Nová chráněné území přírody v ČSSR za r. 1987. – Památky a příroda 13( 6): 365 -367,1 tab.. Časopis D
 1982Krejčí J. Chráníne krajinnou oblast Podyjí. – Naší přírodou 2(12): 20 -21. Časopis D
 1982Štefka L. Rostliny Moravského krasu. – Naší přírodou 2( 9): 14 -16. Časopis D
 1982Krejčí J. Vzácné a chránčné rostliny Podyjí. – Naší přírodou 2(12): 24. Časopis D
 1981Hanousek J. Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 16(2): 119 -124. Časopis D PDF
 1981Zábranská D. & Fišerová V. Skvosty 2 - Z nejvzácnějších rostlinných druhů okresu Uherské Hradiště. 10 foto. ONV Uherský Brod; Muzeum Komenského v Uherském Brodě. D
 1980Buček A. & Pátkova J. Ochrana fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Pálava. – Památky a příroda 5( 9): 564 -567,1 mapka,1 tab.,lit.. Časopis D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Turold. 114 stran. – ms. Neveřejná D
 1979Hanousek J. Vegetační poměry jižního okraje Drahanské vrchoviny. 216 stran,18 obr.,6 tab.,4 mapy,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348