Citace pro vybraný taxon: Puschkinia scilloides
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2009Chán V., Paulič R. & Štech M. Rozšíření pelyňku metlatého (Artemisia scoparia Waldst. et Kit.) v jižní části Čech. [Distribution of Artemisia scoparia Waldst. & Kit. in South Bohemia.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 49: 51 -58. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348