Citace pro vybraný taxon: Lophozia barbata
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2002Kubešová S. Mechorosty na balvanových mořích na JZ Moravě. [Bryophytes in block fields in SW Moravia.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 53 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 1990Pujmanová L., Soldán Z. & Váňa J. Bryofloristické materiály z východního Slovenska: Slanské vrchy, Vihorlat a Zemplínské vrchy. [Bryofloristische Materialien aus der Ostslowakei: Slanské vrchy, Vihorlat und Zemplínské vrchy.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 39 -50. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348