Citace pro vybraný taxon: Leucojum aestivum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Zelené bohatství Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 6 -8. Internetový časopis D Celé číslo
 2014Reiterová L. Rostlinstvo středního Podyjí. Malá ukázka bohatství flóry v území mnoha hranic. 2 strany. D
 2008Kloupar M. Lesnické hospodaření v Ramsarském území- interdisciplinární problematika. – In: Management kulturní krajiny. Sb. referátů, 45 -46. strana. Sborník z konference-referáty D
 1988Haluzíková J. Deset let akce Dno. – Veronica 2(3-4): 46. Časopis D
 1988Přívětiví P. V zahradě Proserpinině. – Naší přírodou 8(11): 248 -250. Časopis D
 1987Ševčík J. Ohrožené druhy mokřadů. – Naší přírodou 7(11): 264 -265. Časopis D
 1987Boček A. Sedmý rok Akce Dno. – Naší přírodou 7(12): 272 -275. Časopis D
 1986Přívětivý P. Nové Mlýny - včera, dnes a zítra (dokončení). – Naší přírodou 6(10): 225 -227. Časopis D
 1986Buček A. Pět let akce Dno. – Veronica 0(1): 15. Časopis D
 1985Turoňová D. Ohrožené vodní a bažinné rostliny. – Naší přírodou 5( 2): 24. Časopis D
 1985Stárek J. Sněženky a bledule. – Skalničky 16( 3): 111 -112. Časopis D
 1984Buček A. Akce Dno. – Naší přírodou 4( 4): 12 -14. Časopis D
 1984Ryba J. Akce Dno. – Nika 5( 7): 5 -6,3 foto. Časopis D
 1983Čeřovský J. Bledule letní. – Věda techn. ml. 62( 7): 55 -56,1 foto. Časopis D
 1983Molíková M. Naše sněženky. – Nika 4( 2): 19 ,2 foto. Časopis D
 1980Buček A. & Pátkova J. Ochrana fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Pálava. – Památky a příroda 5( 9): 564 -567,1 mapka,1 tab.,lit.. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348