Citace pro vybraný taxon: Iris pumila
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Zelené bohatství Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 6 -8. Internetový časopis D Celé číslo
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 1987  Návštěva u kolegů - Chráněná krajinná oblast Pálava. – Arnika 1987(17): 239 -241,2 foto. Časopis D
 1983Grulich V. Za červenými skalami - pozvánka na výlet. – Naší přírodou 3( 4): 10 -11. Časopis D
 1982Krejčí J. Chráníne krajinnou oblast Podyjí. – Naší přírodou 2(12): 20 -21. Časopis D
 1982Štefka L. Rostliny Moravského krasu. – Naší přírodou 2( 9): 14 -16. Časopis D
 1982Krejčí J. Vzácné a chránčné rostliny Podyjí. – Naší přírodou 2(12): 24. Časopis D
 1981Čeřovský J. Kosatec nízký (Iris pumila L.). – Věda techn. ml. 35( 8): 246 ,1 obr.. Časopis D
 1981Hanousek J. Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 16(2): 119 -124. Časopis D PDF
 1981Zábranská D. & Fišerová V. Skvosty 2 - Z nejvzácnějších rostlinných druhů okresu Uherské Hradiště. 10 foto. ONV Uherský Brod; Muzeum Komenského v Uherském Brodě. D
 1981Vaněčková L. Vymizelé a mizející druhy Moravského krasu. – Studie ČSAV 20: 139 -141,lit.. Časopis D
 1980Buček A. & Pátkova J. Ochrana fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Pálava. – Památky a příroda 5( 9): 564 -567,1 mapka,1 tab.,lit.. Časopis D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Kočičí skala. 57 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Kopeček. 97 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Sirotčí hrádek. 108 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Stolová hora. 108 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Turold. 114 stran. – ms. Neveřejná D
 1979Hanousek J. Vegetační poměry jižního okraje Drahanské vrchoviny. 216 stran,18 obr.,6 tab.,4 mapy,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348