Citace pro vybraný taxon: Equisetum fluviatile
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2006Beran L. Přírodní podmínky Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Natural conditions of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 11 -18. Časopis D PDF
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. Monografie D PDF
 2001Bulušek P., Česká J. & Skalický M. Květena přírodní památky Slunečná stráň v Krkonoších. [Flora of nature monument Slunečná stráň on the Krkonoše Mts.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 65 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1990Duchoslav M. Floristický příspěvek ke květeně Vysokomýtska. [Contribution to the flora of Vysoké Mýto ares (East Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 77 -80. Časopis D
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1989Saul J. Seoučasná vegetace mokrých a vlhkých luk v údolí potoka Ponávka jižně Lelekovic na Brněnsku. [Die gegenwärtige Vegetation der Nass- und Feuchtwiesen im Tale des Ponávka Baches südlich von Lelekovice in der nördlichen Umgebung von Brno (Mittelmähren).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(1): 53 -59. Časopis D
 1972Procházka F. & Štursa J. Příspěvek ke květeně Krkonoš. [Ein Beitrag zur Flora des Riesengebirges (Krkonoše).] – Opera Corcontica 9: 134 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1965Štursa J. Některá nová naleziště nížinných a vysokohorských rostlin ve východních Krkonoších. [Einige neue Fundorte von Niederungs- und Hochgebirgspflanzen im östlichen Krkonoše Gebirge (Riesengebirge).] – Opera Corcontica 2: 89 -93. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348