Citace pro vybraný taxon: Crocus albiflorus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2007Popelářová M. Jaro v trávě a korunách stromů. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2): 2. Časopis D Celé číslo
 2006Grulich V. & Hora J. Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 1985Taseová I. Ohrožená šafrány bělokvěté. – Šumava 1985(22): 24. Časopis D
 1985Čeřovský J. Šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus. – Věda techn. ml. 39(20): 27 , 1 obr.. Časopis D
 1983 -JŠ- (Jan Štursa) Ohrožené organismy krkonošské přírody: Šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus Kit.. – Krkonoše 1983/ 3: 7. Časopis D
 1982Podhajská Z. Jak kvete jaro? – Naší přírodou 2( 3): 10 -11. Časopis D
 1981Burda J. „Červené seznamy" ohrožených rostlin. – Zprav. SOP CHKO Jizerské hory 1981(1): 6 -7. Časopis D
 1981Smejkal L. Antropogenní změny flóry CHKO Žďáraké vrchy. – Památky a příroda 6( 8): 491 -496,8 foto,lit.. Časopis D
 1981Játiová M. Bílé Karpaty zákonem chráněny. – Památky a příroda 6( 5): 304 -311,9 foto,1 mapa,lit.. Časopis D
 1981Bruník J. Šafrán bělokvětý. – Krkonoše 1981/ 5: 30. Časopis D
 1980Jurčák J. Některé časně kvetoucí chráněné druhy rostlin. – Přírodní vědy ve škole 31( 6): 207 -208,1 foto,lit.. Časopis D
 1980Piechová L. Studie o rozšíření vybraných druhů květeny Předšumaví a Šumavy v povodí Volyňky. 103 stran,66 příl.,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
 1978Hendrych R. Původní nebo nepůvodní rostliny naší květeny. – Živa 26(1): 2. Časopis D
 1977Kovanda M. Šafrán Heufellův - Crocus heuffelianus Herb., Vrba síťnatá - Salix reticulata L.. – Živa 25(1): 12. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348