Citace pro vybraný taxon: Triglochin palustris
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2010Kučera J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Bukačka. – Veronica 24(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Peckert T., Cehláriková P., Prokopová M. & Nováková B. Průvodce naučnou stezkou PR Podkovák. 2 strany. Správa CHKO Český les. Skládačka D PDF
 2007Vlčková P. Přírodní památka Obidová. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. Monografie D PDF
 2002Beneš J., Konvička M. (eds.), Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. & Weidenhoffer Z. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. Díl I. a II. [Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I. and II.] 857 stran. SOM. Edice: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 26 , ISBN 80-903212-0-8 Metodika D PDF
 2001Bulušek P., Česká J. & Skalický M. Květena přírodní památky Slunečná stráň v Krkonoších. [Flora of nature monument Slunečná stráň on the Krkonoše Mts.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 65 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1996Duda J., Opravil E. & Sula B. Zajímavé druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45(1): 29 39, s. 125-136, s. 255-263,. Časopis D
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1989Pekárek P. Příspěvek ke květeně Ústecka 2. [Contribution to the flora of the district of Ústí nad Labem 2 (North Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(2): 118 -120. Časopis D
 1971Hadač E. & Váňa J. Plant communities of springs in the Krkonoše Mountains. [Rostlinná společenstva pramenišť v Krkonoších.] – Opera Corcontica 7-8: 99 -114. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348