Citace pro vybraný taxon: Potamogeton alpinus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Mazánková Š. Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizery. – Upolín 2014: 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2013Farský K. & Menclová P. Voda v krajině Jizerských hor a Frýdlantska. 32 stran. Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2009Brož K. & Rolková J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Soos. – Veronica 23(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Flesarová R. Výskyt rdesu alpského (Potamogeton alpinus) v ČR. [Occurrence of Potamogeton alpinus in Czech Republic.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Bílý VŠKP D
 1999Hlásek J. Šidélko lesklé (Nehalennia speciosa) - nový druh v České republice. [The dragonfly Nehalennia speciosa - a new species in the Czech Republic.] – In: Vážky 1999. Sb. ref., 75 -76. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D PDF
 1996Plánská M. Příspěvek k poznání květeny Lužických hor a jejich okolí. – Bezděz 4: 179 -198. Sborník vlastivědný D
 1987Petříček V. Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl. [Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Kokořínský důl.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 16: 67 -96. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348