Citace pro vybraný taxon: Equisetum variegatum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví - nejen lužní lesy. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2009Láníková D., Láník B. Překvapení v opuštěném lomu – nová lokalita přesličky různobarvé v České republice. – Živa 57(6): 254 -255. Časopis D PDF
 2008Rejl J. Nález přesličky různobarvé (Equisetum variegatum Weber et Mohr) na Pardubicku. [Locality of the species Equisetum variegatum Weber et Mohr in the Pardubice region.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 247 -250. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348