Citace pro vybraný taxon: Allium montanum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 1998Kolečková Z., Šimečková B. & Sabbatha F. Národní přírodní rezervace Hůrka - průvodce naučnou stezkou s nejhlubší českou propastí. 19 stran. ZO ČSOP č. 76/03 Valašské Meziříčí; AOPK ČR, krajské středisko Olomouc. Informační brožura D PDF
 1990Smrček K. & Kubíková J. Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. [Floristische Revision einiger Naturschutzegebieten na nördlichen Rand von Prag.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 49 -58. Časopis D
 1982Marek M. Nové nálezy - vzácných rostlin na Pardubicku. – Práce a studie - přír. 13-14: 83 -89. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348