Citace pro vybraný taxon: Equisetum ramosissimum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2016Červenková K. & Pešout P. Žabí ráj ve vápencovém lomu u Vlašimi. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 2 -3. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Strejček J. Fytofágní brouci (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) v přírodní rezervaci Zvolská Homole v údolí Vltavy. [Phytophagous beetles (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) in the Zvolská Homole Nature Reserve in the Vltava River valley.] – Bohemia centralis 33: 175 -204. Časopis D PDF
 2014Rak Š., Přidalová P. & Špryňar P. Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců. [Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity.] – Český kras XL: 49 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Härtel H. Chráněná území Českosaského Švýcarska. Díl III. - Národní přírodní rezervace Růžák. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2014Samková V. Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. [Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its vicinity (East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 34: 41 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Skryjský Luh odkrývá nejedno tajemství. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D
 2008Sedláčková M. Poznámky ke květeně Hrabětického lesa na Novojičínsku. – Poodří 11(3): 12 -15. Časopis D
 2007Hůla P. (ed.), Povolná J., Tučková P., Černá K., Linhartová R. & Embertová R. Natura 2000. Křivoklátsko. 18 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožura D PDF
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Rosendorf P. Přírodní památka Ládví a Ďáblický háj. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec. Řada: Chráněná území Prahy 8 Informační brožura D PDF
 2002Beneš J., Konvička M. (eds.), Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. & Weidenhoffer Z. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. Díl I. a II. [Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I. and II.] 857 stran. SOM. Edice: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 26 , ISBN 80-903212-0-8 Metodika D PDF
 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). [Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 49 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001Bulušek P., Česká J. & Skalický M. Květena přírodní památky Slunečná stráň v Krkonoších. [Flora of nature monument Slunečná stráň on the Krkonoše Mts.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 65 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1989Husová M. & Kopecký K. Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace Lunario-Aceretum na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. [Eine markvwürdige Fundetelle des Lunario-Aceretum am östlichen Rande des Odergebirges (Nordmähren).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(1): 49 -52. Časopis D
 1972Procházka F. & Štursa J. Příspěvek ke květeně Krkonoš. [Ein Beitrag zur Flora des Riesengebirges (Krkonoše).] – Opera Corcontica 9: 134 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1971Pilous V. Pronikání některých hájových rostlinných prvků do východních Krkonoš. [Eindringen einiger floristischen Eichen-Hainbuchenwälderelemente in das östliche Riesengebirge.] – Opera Corcontica 7-8: 77 -98. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348