Citace pro vybraný taxon: Ruscus aculeatus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Purger D., Lengyel A., Kevey B., Lendvai G., Horváth A., Tomić Z. & Csiky J. Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia. [Numerická klasifikace doubrav na sprašových půdách v Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku.] – Preslia 86(1): 47 -66. Časopis D Abstract
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348