Citace pro vybraný taxon: Equisetum hyemale
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2003Gerža M. Příspěvek ke květeně severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Jaroměřského Polabí. – Východočeský botanický zpravodaj 2003/2: 2 -5. Časopis D
 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). [Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 49 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1996Kučera T. & Špryňar P. Flóra a vegetace Kokořínského dolu. [The flora and vegetation of the Kokořínský důl valley.] – Příroda, Praha 7: 181 -235. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1987Petříček V. Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl. [Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Kokořínský důl.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 16: 67 -96. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1972Futschig J. Beiträge zur Phanerogamenflora des Riesengebirges. [Nové nálezy výtrusných rostlin v Krkonoších.] – Opera Corcontica 9: 177 -179. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348