Citace pro vybraný taxon: Potamogeton nodosus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2014Samková V. Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. [Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its vicinity (East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 34: 41 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Pavličová K., Zelenková E., Andres R., Sahula V. & Kadlec M. Naučná stezka "Pod stromy". Lesní závod Konopiště. 13 tabulí. Lesy ČR, LZ Konopiště. Propagační materiály D PDF
 2008Sedláčková M. Poznámky ke květeně Hrabětického lesa na Novojičínsku. – Poodří 11(3): 12 -15. Časopis D
 2008Sedláčková M. Poznámky ke květeně Hrabětického lesa na Novojičínsku. – Poodří 11(3): 12 -15. Časopis D
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). [Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 49 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1989Husová M. & Kopecký K. Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace Lunario-Aceretum na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. [Eine markvwürdige Fundetelle des Lunario-Aceretum am östlichen Rande des Odergebirges (Nordmähren).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(1): 49 -52. Časopis D
 1984Chytil J. Srovnání produkce ptáků a savců v lužním lese. [Comparison of production of birds and mammals in a lowland forest.] – Zprávy MOS 42: 81 -88. Časopis D PDF
 1972Procházka F. & Štursa J. Příspěvek ke květeně Krkonoš. [Ein Beitrag zur Flora des Riesengebirges (Krkonoše).] – Opera Corcontica 9: 134 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1966Hrubý I. Revize měkkýší lokality “Skalní stěna” u Moravské Třebové. [Revision des Molluskenfundortes “Steinwand” bei Moravská Třebová.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A VII: 91 -96. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348