Citace pro vybraný taxon: Muscari tenuiflorum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2011Peterka L. & Vlačiha V. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lovoš. – Veronica 25(5): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Rosendorf P. Přírodní památka Jabloňka. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec. Řada: Chráněná území Prahy 8 Informační brožura D PDF
 2007Rosendorf P. Přírodní památka Čimické údolí. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec. Řada: Chráněná území Prahy 8 Informační brožura D PDF
 2006Rosendorf P. Přírodní rezervace Podhoří. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec. Řada: Chráněná území Prahy 8 Informační brožura D PDF
 1985Kuklík K. Květena Českého krasu. Propagační tvorba; KSSPPOP, Středočeský kraj. D
 1983Kolbek J. Vegetace dvojvrší Svinky v jižní části Českého středohoří. – Preslia 55(4): 47 -341. Časopis D
 1982Kubiková J. Příspěvek ke květeně chráněných území Šáreckého údolí. – Natura Pragensis 1: 70. Časopis D
 1981Kol. Význam zachování maloplošných přirozených ekosystémů v kulturní krajině na příkladu lokality Božice u Znojma. neatr.. Disertační práce. UK FPří. VŠKP D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Kočičí skala. 57 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Turold. 114 stran. – ms. Neveřejná D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348