Citace pro vybraný taxon: Allium ursinum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2016Pešout A. & Pešout P. Česnek podivný – nový zavlečenec na Podblanicku. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 8 -10. Časopis D PDF
 2014Reiterová L. Rostlinstvo středního Podyjí. Malá ukázka bohatství flóry v území mnoha hranic. 2 strany. D
 2010Kutílková P. & Popelářová M. Huslenky – obec orchidejí. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2): 16. Časopis D Celé číslo
 2010Ondrová K. Medvědí česnek. – Naše příroda 2010( 1): Časopis D PDF
 2010Kučera J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Bukačka. – Veronica 24(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Lovecká J. & Studený R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Vrapač. – Veronica 24(2): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Šulgana F. & Lehký J. Zajímavosti přírody Trojanovic. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1): 16. Časopis D Celé číslo
 2009Vlčková P. & Popelář P. Přírodní rezervace Makyta. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2009Bárta F. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory. – Veronica 23(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2007Hůla P. (ed.), Povolná J., Tučková P., Černá K., Linhartová R. & Embertová R. Natura 2000. Křivoklátsko. 18 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožura D PDF
 2006Kupka J. Měkkýši PR Velké Doly u Českého Těšína (Slezsko, Česká republika) [Molluscs of the Velké Doly Natural Reserve near the town of Český Těšín (Silesia, Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 5: 42 -45. Internetový časopis D PDF
 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. [Nature Parks in Pilsen Region.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. D
 2004Polášek Z. & Lacina D. Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 1996Sýkorová J. Velký Vápenný. – Jizerské a Lužické hory 1( 2): 22 , 1 foto. Časopis D
 1989Pekárek P. Příspěvek ke květeně Ústecka 2. [Contribution to the flora of the district of Ústí nad Labem 2 (North Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 24(2): 118 -120. Časopis D
 1989Lumpe P. Stání přírodní rezervace Jiřina. – Sosna 1989(1): 9. Časopis D PDF
 1989Šestáková E. Zpráva o stavu chráněných území a naučných stezek v okrese Mělník. – Sosna 1989(3): 8 -11. Časopis D PDF
 1981Vaněk J. Botanické lokality státní přírodní rezervace Babiíčino údolí. – Památky a příroda 6( 6): 375. Časopis D
 1958Brabenec J. Výzkum měkkýší fauny Orlických hor. [Die Erforschung der Molluskenfauna in Orlické hory (Adlergebirge).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 1: 17 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348