Citace pro vybraný taxon: Allium
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2008Havlík O. Uchování biodiverzity vegetativně množených rostlin rodu Allium. [Conservation of clonaly reproduced plants from the genus Allium.] 56. Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348