Citace pro vybraný taxon: Muscari comosum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2013Popelářová M. & Ohryzková L. Vzácné rostliny Beskyd. 84 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožura D PDF
 1981Zábranská D. & Fišerová V. Botanický průzkum chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 31 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty. ] Neveřejná D
 1981Schusterová Z. Floristické studie části fytogeografického okresu Moravské podhůří vrchoviny zapadně a jihozápadně od Zastávky. 331 stran,3 mapy,1 tab.,51 foto,lit.. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 1981Musilová I. & Teterová I. Inventarizační průzkum vegetace lokality Brus v katastru obce Steřechovice, okr. Prostějov. – ms. Neveřejná D
 1981Hanousek J. Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 16(2): 119 -124. Časopis D PDF
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Kočičí kámen. 51 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Kočičí skala. 57 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Stolová hora. 108 stran. – ms. Neveřejná D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Turold. 114 stran. – ms. Neveřejná D
 1979Hanousek J. Vegetační poměry jižního okraje Drahanské vrchoviny. 216 stran,18 obr.,6 tab.,4 mapy,lit.. Diplomová práce. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348