Citace pro vybraný taxon: Acorus calamus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2006Rosendorf P. Přírodní památka Ládví a Ďáblický háj. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec. Řada: Chráněná území Prahy 8 Informační brožura D PDF
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. Monografie D PDF
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1985Albrecht J. Vodní květena Třeboňska - květy nad hladinou a kolem ní. – Třeboňsko 7: 8 -11, 5 foto. Časopis D
 1982Jiresová Z. Příspěvek k některým ekologickým aspektům širšího okolí horního a středního povodí Šembery. – Práce muzea v Kolíně 2: 173 -186. Sborník vlastivědný D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348