Citace pro vybraný taxon: Vallisneria spiralis
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1990Duchoslav M. Floristický příspěvek ke květeně Vysokomýtska. [Contribution to the flora of Vysoké Mýto ares (East Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 77 -80. Časopis D
 1980Toběrná V. Flóra a vegetace modelového území Polabí se zvláštním zřetelem k antropogennlm vlivům. 267 stran. – ms. Neveřejná D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348