Citace pro vybraný taxon: Iris aphylla
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Peterka L. & Vlačiha V. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lovoš. – Veronica 25(5): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Studnička M. Detektivka s kosatcem. – Živa 58(2): 68 -69. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice, Rostliny – 1. část [Endemism in the Czech Republic. Plant Endemism, Part I.] – Ochrana přírody 64(2): 12. Časopis D PDF
 2004Pořízek L. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko. Skládačka D PDF
 1996Kučera T. & Špryňar P. Flóra a vegetace Kokořínského dolu. [The flora and vegetation of the Kokořínský důl valley.] – Příroda, Praha 7: 181 -235. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1991Moucha P. Státní přírodní rezervace Karlštejn. – Nika 12( 1): ,8 foto,1 mapa. Časopis D
 1989Čeřovský J. Kosatec bezlistý. – Věda techn. ml. 37( 5): 149 -150. Časopis D
 1987Petříček V. Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl. [Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Kokořínský důl.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 16: 67 -96. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1985Skalický V. Květena Prahy v minulosti a současnosti. Sb. Staletá Praha 73 -92. strana, 10 foto, mapka. Sborník tematických článků D
 1982Moucha P. Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. KSSPPOP, Středočeský kraj. Skládačka D PDF
 1982Moucha P. Rostliny Českého krasu. – Naší přírodou 2( 4): 24 -25. Časopis D
 1981Kinský J., Kubát K. & Vlček M. Chráněná krajinná oblast České středohoří Lovoš - Boreř - průvodce po naučné stezce. 31 stran,29 foto,4 mapky,12 kreseb,lit.,. ONV Litoměřice. Propagační materiály D
 1980Sýkora T. Botanická inventarizace chráněných území a popis anemo-orografického systému Milešovky v Českém Středohoří. – Stipa 4: 34 -79, 7 obr., 2 foto, tab., lit.. Časopis D
 1980Unar J. Studie o vegetačních a floristických poměrech státní přírodní rezervace Kopeček. 97 stran. – ms. Neveřejná D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348