Citace pro vybraný taxon: Zannichellia palustris
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Botanické zajímavosti v okolí Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 10. Internetový časopis D Celé číslo
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2008Ondráková L. & Gola P. Monitoring dvou evropsky významných druhů – střevíčníku pantoflíčku (cypripedium calceolus L.) a pelyňku Pančićova (Artemisia pancicii Ronn.). [Monitoring of two species of comunity interest - cypripedium calceolus L. and Artemisia pancicii Ronn.] – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 80 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 1987Grulich V. Pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii). – Památky a příroda 12( 5): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348