Citace pro vybraný taxon: Iris graminea
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Botanické zajímavosti v okolí Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 10. Internetový časopis D Celé číslo
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 1984Batoušek P. Zajímavá lokalita teplomilných druhů rostlin na okrese Gottwaldov (Bílé Karpaty). – Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 231: 27 -29. Časopis D
 1983Čeřovský J. Kosatec trávolistý. – Věda techn. ml. 62(11): 55 -56,1 foto. Časopis D
 1981Zábranská D. & Fišerová V. Botanický průzkum chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 31 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty. ] Neveřejná D
 1981Zábranská D. & Fišerová V. Skvosty 2 - Z nejvzácnějších rostlinných druhů okresu Uherské Hradiště. 10 foto. ONV Uherský Brod; Muzeum Komenského v Uherském Brodě. D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348