Citace pro vybraný taxon: Potamogeton perfoliatus
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Strejček J. Fytofágní brouci (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) v přírodní rezervaci Zvolská Homole v údolí Vltavy. [Phytophagous beetles (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) in the Zvolská Homole Nature Reserve in the Vltava River valley.] – Bohemia centralis 33: 175 -204. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2014Rak Š., Přidalová P. & Špryňar P. Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců. [Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity.] – Český kras XL: 49 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Prach K., Jírová A. & Doležal J. Pattern of succession in old-field vegetation at a regional scale. [Sukcese na opuštěných polích v regionálním měřítku.] – Preslia 86(2): 119 -130. Časopis D Open Access PDF
 2014Samková V. Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. [Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its vicinity (East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 34: 41 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2014Mazánková Š. Významné krajinné prvky v Libereckém kraji (1). Volavecké stráně. – Upolín 2014: 46 -48. Časopis D Celé číslo
 2014Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska. [Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants).] – Český kras XL: 33 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Krump M. Ekologie třezalky skvrnité a třezalky tečkované. [Ecology of Hypericum maculatum and H.perforatum.] 76 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D PDF
 2007Vašátko J. Měkkýši NPR Strabišov -- Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) [Molluscs of the Strabišov -- Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 6: 3 -10. Internetový časopis D PDF
 2007Nesvadbová J. & Sofron J. Vegetace a flóra katastru obce Chrástu. [Vegetation and flora of Chrást.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 108: 1 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2002Mártonfi P. Štruktúra rodu Hypericum na Slovensku a v Českej republike. [The structure of the genus Hypericum in Slovakia and the Czech Republic.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 64 -65. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). [Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 49 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001Bulušek P., Česká J. & Skalický M. Květena přírodní památky Slunečná stráň v Krkonoších. [Flora of nature monument Slunečná stráň on the Krkonoše Mts.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 65 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001Zárubová-Prausová R. & Samková V. Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě “Mazurovy chalupy” u Hoděšovic. [Results of the floristic and phytocoenological research in the locality ”Mazurovy chalupy” near the village Hoděšovice (Eastern Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 23 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1991Strejček J. Lokalita "Dětaň" - výsledky dokumentačního přírodovědného průzkumu fytofágních brouků z čeledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. provedeném v letech 1989-1990. [Lokalitat "Dětaň" - Ergebnisse der in den Jahren 1989-1990 durchgeführten natunvissenschaftlichen Dokumentationsdurchforschung von phytophagen Käfem aus den Familien Chrysomelidae s. l., Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae und Curculionidae s. l.] – Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 13-14: 55 -70. Časopis D PDF
 1991Nesvadbová J. & Sofron J. Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. [Veitrag zur Erkenntnis der Flora des LSG Kaiserwald (Westböhmen).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 55 -64. Časopis D
 1991Kolbek J. Vegetace a flóra CHPV Pecka - osud pražské lokality. [Die Vegetation und Flora des geschützten Naturgebildes Pecka - das Schicksal einer Prager Lokalität.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 49 -54. Časopis D
 1990Smrček K. & Kubíková J. Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. [Floristische Revision einiger Naturschutzegebieten na nördlichen Rand von Prag.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 49 -58. Časopis D
 1990Hašková J. Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina) [Materials on the flora of the Čertovo břemeno Highlands (Southern Bohemia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 59 -69. Časopis D
 1990Chytrý M. Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojemsku. [Melicetum cilistae Kaiser 1926 in the surroundings of Znojmo (SW Moravia).] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2): 71 -75. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348