Citace pro vybraný taxon: Equisetum x littorale
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1995Pyšek A. & Hájek M. Geobotanická detekce úniků kontaminantů z bodových zdrojů znečištění v kulturní krajině. [Geobotanical detection of contaminants from spot resources of pollution in agrocenosis.] – In: Aleš Dolný & Filip Harabiš, Sb. Ochrana biodiverzity malých vodních toků, 107 -110. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348