Citace pro vybraný taxon: Iris
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2012Kottová I. Rostliny používané v umělých mokřadech pro čištění odpadních vod. [Plants used in constructed wetlands for wastewater treatment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 1981-Ph- Chráněné léčivé rostliny. – Naší přírodou 1( 2): 11 -12. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348