The quote of the chosen taxon
The form consist of the list of quotes of the chosen taxon. In the case of extensive list it is possibe to make additional filtration in the bookmark Filtr. The whole list of chosen quotes is depending on the quality of assigned taxons to the quotes. You can see more information to the using particular item of the filter in the menu Service / Questions and instructions / General settings of filters by quotes. Zdena Vacikova mail:vacikova@tkv.cz.
 YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.DPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region. Bohemia centralis 33 : 91 -114. strana Bohemia centralis Původní vědecká práceDPDF
 2010Čejková A. Přírodní rezervace Hraniční louka tak trochu zapomenutá rezervace v bludném koutě Orlických hor. Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1) : 2 -4. strana Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory Odborná práceDPDF
 1999Škoudlínová A. (ed.) Spolupráce: Mudra P., Ložek V. , Laňka V. Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X : 28 stran  Informační brožuraPopulárně naučnáDPDF
 1990Pujmanová L., Soldán Z. & Váňa J. Bryofloristické materiály z východního Slovenska: Slanské vrchy, Vihorlat a Zemplínské vrchy. Bryofloristische Materialien aus der Ostslowakei: Slanské vrchy, Vihorlat und Zemplínské vrchy. Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1) : 39 -50. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV Odborná práceDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348