The quote of the chosen taxon
The form consist of the list of quotes of the chosen taxon. In the case of extensive list it is possibe to make additional filtration in the bookmark Filtr. The whole list of chosen quotes is depending on the quality of assigned taxons to the quotes. You can see more information to the using particular item of the filter in the menu Service / Questions and instructions / General settings of filters by quotes. Zdena Vacikova mail:vacikova@tkv.cz.
 YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.DPDF
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. : 440 stran  AtlasPopulárně naučnáDPDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy. Bohemia centralis 33 : 9 -89. strana Bohemia centralis Původní vědecká práceDPDF
 2014Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska. Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants). Český kras XL : 33 -40. strana Český kras Pozorování, nálezyDPDF
 1990Pujmanová L., Soldán Z. & Váňa J. Bryofloristické materiály z východního Slovenska: Slanské vrchy, Vihorlat a Zemplínské vrchy. Bryofloristische Materialien aus der Ostslowakei: Slanské vrchy, Vihorlat und Zemplínské vrchy. Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1) : 39 -50. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV Odborná práceDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348