The quote of the chosen taxon
The form consist of the list of quotes of the chosen taxon. In the case of extensive list it is possibe to make additional filtration in the bookmark Filtr. The whole list of chosen quotes is depending on the quality of assigned taxons to the quotes. You can see more information to the using particular item of the filter in the menu Service / Questions and instructions / General settings of filters by quotes. Zdena Vacikova mail:vacikova@tkv.cz.
 YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.DPDF
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. : 440 stran  AtlasPopulárně naučnáDPDF
 2001Hadač E. & Kučera J. Příspěvek k poznání rašeliništních rostlinných společenstev Orlických hor. Contribution to the knowledge of peat bog plant communities in the Orlické hory mountains. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 113 -118. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. A Odborná práceDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348