Detail: Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie.
 
Autor: Jiří Kolbek
Název: Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie.
Překlad názvu: Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.
Typ publikace: Časopis
Rok vydání: 2015
Publikace: Bohemia centralis
Čislo publikace: 33
Strana: 9 -89. strana
ISSN: 0231-5807
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: En
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Původní vědecká práce
Klíč. slova EN: Alysso-Festucion pallentis, Czech Republic, Bohemia, Festuco-Brometea, phytocoenology, xerothermic grasslands
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
ID: 229035 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.02.2020 Zdroj: Knihovna AOPK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348