Detail: Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska.
 
Autor: Václav Petříček
Název: Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska.
Překlad názvu: The Housecké vrchy Hills, an imperfectly botanically explored part of the Kokořínsko Region.
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Rok vydání: 1996
Publikace: Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, Praha
Čislo publikace: 7
Strana: 259 -264. strana, 1 obr.
ISSN: 1211-3603
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz,En
Vydavatel:
Odkaz na: Celé číslo
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Odborná práce
Klíč. slova CZ: květena a vegetace neovulkanických vrchů, územní systémy ekologické stability, nadregionální biocentrum
Klíč. slova EN: flora and vegetation of the volcanic hills, territorial syslem of ecological stability, overregional biocentrum
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Botanika;
Poznámka: Návrh na propojení s Kokořínským dolem - vzácná společenstva hájů a květnatých bučin - velmi bohatá květena
ID: 148294 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 14.09.2020 Zdroj: AOPK:1996/0716
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348