Detail: Změny ve fytogenofondu teplomilných doubrav na Brněnsku.
 
Autor: Jiří Saul
Název: Změny ve fytogenofondu teplomilných doubrav na Brněnsku.
Překlad názvu: Zu den Änderungen des Phytogenfonds der wärmeliebenen Eichenwalder im Gebiet vo Brtno (Mittelmähren).
Typ publikace: Časopis
Rok vydání: 1990
Publikace: Zprávy Československé botanické společnosti při ČSAV
Čislo publikace: 25(1)
Strana: 72 -76. strana
ISSN: 0009-0662
Jazyk citace: Cz
Jazyk souhr.: De
Vydavatel:
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Odborná práce
V bibliotéce: Botanika;
Hesla: Floristika; Změny;
ID: 226866 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 21.06.2020 Zdroj: Botanická knihovna UK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348