Seznam citací v časopisech a sbornících pro zvoleného autora
Formulář obsahuje seznam citací v periodických časopisech a ve sbornících z konferencí a seminářů od zvoleného autora. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarveno, je k citaci připojen abstrakt, souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková mail:vacikova@tkv.cz.
12
RokCitaceBibl.DPDF
2019 Andreska J. 2019: Oktavián (Octavianus) Farský. Živa 67(2): L.-LI. strana Les Orn Person DPDF
2019 Andreska J. 2019: Laudatio: Miroslav Honců osmdesátiletý. Živa 67(3): LXVI. strana Person DPDF
2018 Andreska J. & Andreska D. 2018: Ochranářské výročí: k zákazu lovu dravců na výrovkách. Ptačí svět 25(3): 18-19. strana Orn DPDF
2016 Andreska J. 2016: Laudatio: Lubomír Hanel šedesátiletý. Živa 64(4): LXXXIX. strana Person DPDF
2016 Andreska J. & Souček Z. 2016: Velké jeřábí putování aneb Zpráva o migraci jeřábů. [Great Peregrination of the Cranes – Report on Crane Migration.] Živa 64(6): 316-318. strana Orn DPDF
2014 Andreska J. & Hanel L. 2014: Nepůvodní druhy a s nimi související pojmosloví. Biologie, chemie, zeměpis 23(1): 4-7. strana EVVO DPDF
2014 Andreska J. & Hanel L. 2014: Nepůvodní druhy – savci. Biologie, chemie, zeměpis 23(5): 0 EVVO DPDF
2014 Andreska J. & Hanel L. 2014: Nepůvodní druhy – ptáci. Biologie, chemie, zeměpis 23(4): 159-163. strana EVVO DPDF
2014 Hanel L. & Andreska J. 2014: Nepůvodní druhy vodních bezobratlých živočichů. Biologie, chemie, zeměpis 23(2): 55-60. strana EVVO DPDF
2014 Hanel L. & Andreska J. 2014: Invazní druhy suchozemských bezobratlých živočichů. Biologie, chemie, zeměpis 23(1): 8-13. strana EVVO DPDF
2014 Hanel L. & Andreska J. 2014: Invazní ryby, obojživelníci a plazi. Biologie, chemie, zeměpis 23(3): 107-111. strana EVVO DPDF
2013 Andreska J. 2013: O původu psa domácího. Biologie, chemie, zeměpis 22(2): 55. strana EVVO DPDF
2013 Andreska J. 2013: Jeřáb popelavý. Biologie, chemie, zeměpis 22(1): 2-6. strana EVVO DPDF
2013 Andreska J. 2013: Velké šelmy a jejich vyhubení v českých zemích. Veronica 27(4): 6-7. strana Opk DPDF
2013 Andreska J. & Hanel L. 2013: Losos atlantský (Salmo salar) historie, současnost a postavení ve školní výuce. Biologie, chemie, zeměpis 22(3): 107-112. strana EVVO DPDF
2013 Hanel L. & Andreska J. 2013: Živočišní vetřelci v Austrálii. [Alien animals in Australia.] Biologie, chemie, zeměpis 22(5): 211. strana EVVO DPDF
2013 Hanel L. & Andreska J. 2013: Mimetismus u živočichů. Biologie, chemie, zeměpis 22(4): 158-163. strana EVVO DPDF
2013 Hanel L., Andreska J. & Lusk S. 2013: Historický výskyt hlavatky podunajské (Hucho hucho) v povodí Moravy. [Historical occurrence of Huchen (Hucho hucho) in the Morava river basin.] Acta Carpathica Occidentalis 4: 98-101. strana DPDF
2012 Andreska J. 2012: Prase divoké v naší přírodě, aspekty zoologické a historické. Biologie, chemie, zeměpis 21(5): 215-219. strana EVVO DPDF
2012 Andreska J. 2012: Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody II.. Živa 60(6): 307-309. strana Mam DPDF
2012 Andreska J. 2012: Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody I.. [The Brown Bear – Its Extermination and Its Return to the Czech Landscape I..] Živa 60(5): 261. strana DPDF
2012 Andreska J. 2012: Los evropský, jeho rozmnožování a výskyt na Poděbradsku. Vlast. zpravodaj Polabí 42: 100-116. strana Mam DPDF
2012 Andreska J. 2012: K historii Žofínského pralesa (Případová studie). Ochrana přírody a krajiny v České republice 0 Opk Les DPDF
2012 Andreska J. 2012: Historie lesů a lesního hospodaření (Případová studie). Ochrana přírody a krajiny v České republice 0 Opk Les DPDF
2012 Andreska J. 2012: Historie vyhubení medvěda, vlka a rysa v Českých zemích (Případová studie). Ochrana přírody a krajiny v České republice 0 Opk Mam DPDF
2012 Andreska J. & Andreska D. 2012: Lovecké techniky a právní normy vedoucí k vyhubení vlka evropského (Canis lupus) v českých zemích. Prameny a studie 48: 100-144. strana Mys Mam DPDF
2012 Andreska J. & Pavlová E. 2012: O postoji veřejnosti k možnému vyhlášení Národního parku Jeseníky. Biologie, chemie, zeměpis 21(1): 8-10. strana EVVO DPDF
2012 Hanel L. & Andreska J. 2012: Rodičovská péče 1 u bezobratlých. Biologie, chemie, zeměpis 21(2): 64-68. strana EVVO Ent Osbezo DPDF
2012 Hanel L. & Andreska J. 2012: Rodičovská péče 2, rybovití obratlovci, obojživelníci a plazi. Biologie, chemie, zeměpis 21(3): 107-112. strana EVVO Ich Her DPDF
2012 Hanel L. & Andreska J. 2012: Rodičovská péče 3, ptáci. Biologie, chemie, zeměpis 21(4): 159-163. strana EVVO Orn DPDF
2012 Hanel L. & Andreska J. 2012: Rodičovská péče 4, savci. Biologie, chemie, zeměpis 21(5): 213-215. strana EVVO Mam DPDF
2011 Andreska J. 2011: Makedonský národní park Galičica. [Macedonian national park Galičica as a didactic space.] Biologie, chemie, zeměpis 20(1): 3-7. strana DPDF
2011 Andreska J. 2011: Vydra říční. [The Otter.] Biologie, chemie, zeměpis 20(2): 55-60. strana DPDF
2011 Andreska J. 2011: Los evropský. [Eurasian Elk and its position in the instruction of zoology and environmental education.] Biologie, chemie, zeměpis 20(3): 106-111. strana DPDF
2011 Andreska J. 2011: Bobr evropský. [European Beaver.] Biologie, chemie, zeměpis 20(4): 158-165. strana DPDF
2011 Andreska J. & Souček J. 2011: Na zimoviště bernešek rudokrkých. Živa 59(6): 290-292. strana DPDF
2011 Hanel L. & Andreska J. 2011: Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. [Vernacular names of lampreys and fishes in the Czech Republic.] Lampetra 7: 36-71. strana DPDF
2011 Hanel L., Plesník J., Andreska J., Lusk S., Novák J. & Plíštil J. 2011: Alien fishes in European waters. [Nepůvodní druhy ryb v evropských vodách.] Lampetra 7: 148-185. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy. [Large beasts of prey as a problém of environmental education.] Biologie, chemie, zeměpis 19(2): 54-59. strana Mam Opk DPDF
2010 Andreska J. 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (2) - vlk. [Large beasts of prey as a problém of enviromental education (2) - Wolf.] Biologie, chemie, zeměpis 19(3): 106-112. strana Mam Opk DPDF
2010 Andreska J. 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (3) - rys ostrovid. [Large beasts of prey as a problém of environmental education - Lynx lynx.] Biologie, chemie, zeměpis 19(4): 158-164. strana Mam Opk DPDF
2010 Andreska J. 2010: Národní park Schiermonnikoog. [National Park Sehiermonnikoog.] Biologie, chemie, zeměpis 19(5): 213-218. strana Opk DPDF
2010 Andreska J. 2010: Losos labský v historických záznamech a v současnosti II.. Živa 58(6): 276-279. strana Ich DPDF
2010 Andreska J. 2010: Krajina Vysoké Hole. Sanquis 83: 90-93. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Cestou do minulosti. Sanquis 79-80: 52-54. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Horká venezuelská llanos. Sanquis 82: 96-98. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Sen o pobřeží jantaru. Sanquis 77: 102-103. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Co viděla Březnice. Sanquis 72-73: 123-124. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Pozoruhodná a vlídná Alvastra. Sanquis 76: 104-105. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Nezider a jeho parky. Sanquis 75: 116-117. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Ras Mohamed. Sanquis 74: 106-109. strana DPDF
2010 Andreska J. 2010: Vliv dělostřeleckých cvičení z let 1921 a 1922 na vývoj a ekologii krajiny Vysoké Hole. Campanula. Sb. ref. z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky 32-38. strana Opk DPDF
2010 Andreska J. 2010: Losos labský v historických záznamech a v současnosti I.. Živa 58(4): 178-182. strana Ich DPDF
2010 Andreska J. & Novotný P. 2010: Krajina na soutoku Moravy a Dyje jako didaktický prostor. [Landscape at the confluence of the rivers Morava and Dyje as a didactic space.] Biologie, chemie, zeměpis 19(1): 2-6. strana Opk DPDF
2009 Andreska J. 2009: Návrat kraba říčního. Živa 57(1): 36-37. strana Osbezo DPDF
2009 Andreska J. 2009: Biosférická rezervace Dunajská delta jako didaktický prostor. Biologie, chemie, zeměpis 18(1): 6-9. strana DPDF
2009 Andreska J. 2009: Didaktický model invazního živočicha - krab říční. Biologie, chemie, zeměpis 18(2): 75-77. strana DPDF
2009 Andreska J. 2009: Delta Dunaje. Sanquis 60-61: 152-155. strana N.ž. DPDF
2009 Andreska J. 2009: Po proudu Dunaje. Sanquis 62: 106-109. strana N.ž. DPDF
2009 Andreska J. 2009: Opera za časů války. Sanquis 70: 64-65. strana N.ž. DPDF
2009 Andreska J. 2009: Národní park Schiermonnikoog. Sanquis 65: 120-122. strana Zoolog DPDF
2009 Andreska J. 2009: Moravské pole včera a dnes. Sanquis 69: 122-123. strana N.ž. DPDF
2009 Andreska J. 2009: Co viděla Březnice. Sanquis 70: 122-124. strana N.ž. DPDF
2009 Andreska J. 2009: Galapágy po Darwinovi. Sanquis 63: 120-124. strana Zoolog DPDF
2009 Andreska J. 2009: Zapomenutá Jemčina. Sanquis 69: 112-115. strana DPDF
2009 Andreska J. 2009: Národní park Kornati. Sanquis 67-68: 134-137. strana Zoolog DPDF
2009 Andreska J. 2009: Technická díla staré Šumavy. Sanquis 64: 126-129. strana Opk DPDF
2009 Andreska J. 2009: Klaretův Glosář – nejstarší záznam názvů ryb českých zemích. [Klaret´s glossary – The oldest notation of termes of fishes in Bohemia.] Lampetra 6: 91-98. strana Ich DPDF
2009 Andreska J. 2009: Mihule v historických záznamech z českých zemí v XV- XVII. století. [Lampreys in historical literary works published in Czech countries during 15th – 17th centuries.] Lampetra 6: 33-44. strana Ich DPDF
2009 Andreska J. 2009: Etymologie pojmenování mihulí v českém jazyce a jazycích evropských. [The etymology of the lamprey nomenclature in Czech and the other European languages.] Lampetra 6: 45-55. strana Ich DPDF
2009 Andreska J. & Hanel L 2009: Ekologické pojmosloví a jeho didaktický rozměr. Biologie, chemie, zeměpis 18(3): 106-112. strana Opk DPDF
2009 Andreska J., Vejřík L. & Rusňák Š. 2009: Potrava kormoránů v Praze aneb Od spekulací k faktům. Rybářství 2009: 52- 55. strana Ich Orn DPDF
2009 Soueek Z. & Andreska J. 2009: Do diskuse: K článku: Poznávání přírodnin jako didaktický problém. (od Ing. J. Andresky v 5. čísle 2008). Biologie, chemie, zeměpis 18(3): 129-130. strana DPDF
2008 Andreska J. 2008: Dělostřelecká cvičení v Jeseníkách. K diskusi o využívání našich hor. Vesmír 88: 522-525. strana N.ž. DPDF
2008 Andreska J. 2008: Kormoráni jsou také Pražáci. Rybářství 2007: 0 Ich Orn DPDF
2008 Andreska J. 2008: Bratr profesor Bohuslav Řehák (1895-1967). Skautský svět 1/2008: 11. strana N.ž. Person DPDF
2008 Andreska J. 2008: Bohuslav Řehák Ke čtyřicátému výročí úmrtí (1895-1967). Pedagogika 1/2008: 78-80. strana Person DPDF
2008 Andreska J. 2008: Poznávání přírodnin jako didaktický problém. Biologie, chemie, zeměpis 17(5): 229-232. strana DPDF
2008 Andreska J. 2008: Vzpomínání na Ivana Bureše (1885-1980). Živa 56(4): příl. 12. strana Mam Chiro Person DPDF
2008 Andreska J. 2008: Za půlnočním sluncem. Sanquis 55: 75-77. strana N.ž. DPDF
2008 Andreska J. 2008: Kfar Ecion Thermopyly novověku. Sanquis 57: 111-114. strana N.ž. DPDF
2008 Andreska J. 2008: Roraima, ztracený svět. Sanquis 56: 102-106. strana N.ž. DPDF
2008 Andreska J. 2008: Blahopřání. K výročí nenápadného zoologa (k sedmdesátým narozeninám Pavla Peciny). Biologie, chemie, zeměpis 17(5): 213-215. strana Zoolog Person DPDF
2008 Andreska J. 2008: Krátery mizí z Jeseníků jen pomalu. Lidové noviny 09.08.2008: 27. strana N.ž. DPDF
2008 Andreska J. 2008: Vydra: ohrožená, pronásledovaná. Mladá fronta Dnes 13.09.2008: 0 Mam DPDF
2008 Andreska J. & Ziegler V. 2008: Pavel Pecina sedmdesátiletý. Živa 56(6): příl. 84. strana Zoolog Person DPDF
2007 Andreska J. 2007: Powell J. W.: Průzkum řeky Colorado a jejich kaňonů. Živa 55(2): XXIX. strana Opk DPDF
2007 Andreska J. 2007: Santorini, potopená země. [Santorini – the afloat land.] Sanquis 50: 70-72. strana N.ž. DPDF
2007 Andreska J. 2007: Stageira, rodiště Aristotelovo. [Stageira, the birth place of Aristoteles.] Sanquis 52: 70-72. strana N.ž. DPDF
2007 Andreska J. 2007: Lesní samota Březník. [The forest hamlet Březník.] Sanquis 51: 62-65. strana Opk DPDF
2007 Andreska J. 2007: Cesty Kapra aneb jeden vánoční příběh. [The ways of the carp – a christmas story.] Sanquis 48: 62-65. strana Ich DPDF
2007 Andreska J. 2007: Vzpomínka na RNDr. Bohuslava Řeháka. [The memory of RNDr. Bohuslav Řehák.] Biologie, chemie, zeměpis 16(5): 225-230. strana DPDF
2007 Andreska J. 2007: Kormorán velký - predátor ryb. [The cormorant – fish predator.] Biologie, chemie, zeměpis 16(4): 165-168. strana Orn DPDF
2007 Andreska J., Čech M. & Rusňák Š. 2007: Kormorán velký v Čechách a jeho potrava na zimovišti v Praze. Živa 55(5): 228-230. strana Orn Ich DPDF
2007 Hanel L. & Andreska J. 2007: Ryby a člověk. [Fish and people.] Biologie, chemie, zeměpis 16(1): 9-14. strana Ich DPDF
2007 Hanel L. & Andreska J. 2007: Jedovaté ryby a paryby. [Poison fish.] Biologie, chemie, zeměpis 16(3): 113-118. strana Ich DPDF
2006 Andreska J. 2006: Procházka A.: Paměti brněnského ptáčníka. Živa 54(3): XL. strana Orn DPDF
2006 Andreska J. 2006: Komenského Orbis pictus v roce 2006. Sanquis 45: 51-55. strana N.ž. DPDF
2006 Andreska J. 2006: Příběhy z časů, kdy bylo příjemno žít. Sanquis 46: 48-51. strana N.ž. DPDF
2006 Andreska J. 2006: Cesta na horu Sinaj. Sanquis 47: 52-54. strana N.ž. DPDF
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348