Seznam citací z časopisu Lynx n. s. - 49:
Formulář obsahuje seznam citací uložených v databázi k vybrané publikaci a číslu. Zejména u vybraných časopisů je záměr zobrazit co nejúplnější obsah čísla, a proto jsou zde zobrazeny i články, které nesouvisejí s žádnou bibliotékou. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře uložený abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
ČlánekStranaSkupTyp cit.BibliotékyDPDF
2018 : Lynx, mammaliologický časopis, nová série, svazek 49/2018. Obálka. [Lynx, a journal of mammalogy, new series, volume 49/2018. Cover.] 1 - 4 obálky.  Obálka a obsah Mam DPDF
Juškaitis R. 2018 : The 10th International Dormouse Conference. [Desátá mezinárodní konference o plších.] 7- 9.  Úvodník, předmluva Mam DPDF
Beer S., Büchner S. & Lang J. 2018 : They don’t live forever: How life history data and encounter probability help to assess success of Muscardinus avellanarius translocations (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Nežijí věčně: Jak biologické údaje a pravděpodobnost nálezu pomohou úspěchu vysazování plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] 11- 17.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Büchner S., Trout R. & Adamík P. 2018 : Conflicts with Glis glis and Eliomys quercinus in households: a practical guideline for sufferers (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Konflikty s plchem velkým (Glis glis) a plchem zahradním (Eliomys quercinus) v domácnostech: praktický průvodce pro postižené (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] 19- 26.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Büchner S., Bräsel N. & Wolz I. 2018 : What to eat if there are no fruits in the forest? The food of Muscardinus avellanarius in non-typical habitats (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Čím se živit nejsou-li v lese žádné plody? Potrava plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v netypickém biotopu (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] 27- 35.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Heberer C., Koppmann-Rumpf B. & Schmidt K.-H. 2018 : How big is best? Various nest box sizes and their acceptance by Muscardinus avellanarius (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Jak velká je ta nejlepší? Různé hnízdní budky a jejich přijetí plšíkem lískovým (Muscardinus avellanarius) (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] 37- 42.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Lang J., Leonhardt I., Beer S., Bräsel N., Lanz J. D. & Schmittfull D. 2018 : What Muscardinus avellanarius like but consultants don’t: performance of nest boxes vs. nest tubes for translocations (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Co oblibují plšíci lískoví (Muscardinus avellanarius) avšak konsultanti nikoli: úspěšnost užití hnízdních budek a hnízdních rourek pro přemisťovací projekty (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších. ] 43- 48.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Lang J., Beer S., Bräsel N., Leonhardt I. & Büchner S. 2018 : Prevalence and seasonal variation in ticks on Muscardinus avellanarius from Germany (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Prevalence a sezonní proměnlivost klíšťat na plšíku lískovém (Muscardinus avellanarius) v Německu (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] 49- 55.  Původní vědecká práce Mam Ent DPDF
Schulz B. & Büchner S. 2018 : Populations of Muscardinus avellanarius in north-western Europe can survive in forest poor landscapes, when there are enough hedges (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Populace plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v severozápadní Evropě mohou přežívat v krajině chudé lesy, mají-li dostatek křovin (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] 57- 68.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Vekhnik V. A. 2018 : Behavioural repertoire of Glis glis (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Behaviorální repertoir plcha velkého (Glis glis) (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] 69- 76.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Aloufi A. A. & Amr Z. S. 2018 : Carnivores of the Tabuk Province, Saudi Arabia (Carnivora: Canidae, Felidae, Hyaenidae, Mustelidae), [Šelmy provincie Tabuk, Saudská Arabie (Carnivora: Canidae, Felidae, Hyaenidae, Mustelidae).] 77- 90.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Benda P., Satterfield L., Gücel S., Horáček I., Lučan R., Charalambidou I. & Uhrin M. 2018 : Distribution of bats in Northern Cyprus (Chiroptera). [Rozšíření netopýrů na Severním Kypru (Chiroptera).] 91-138.  Původní vědecká práce Mam Chiro DPDF
Bendová Z. & Moravcová S. 2018 : Erasing day/night differences in light intensity and spectrum affect biodiversity and the health of mammals by confusing the circadian clock. [Smazávání rozdílů mezi denní a noční intenzitou světla a jeho spektrem ovlivňuje biologickou diversitu a zdravotní kondici savců dysregulací cirkadiánních hodin.] 139-161.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Boev Z. 2018 : Past distribution of Monachus monachus in Bulgaria – subfossil and historical records (Carnivora: Phocidae). 163-176.  Původní vědecká práce Mam Muzea DPDF
Kryštufek B. & Pozdnyakov A. A. 2018 : Common names for Cricetus cricetus (Rodentia: Cricetidae). 177-192.  Původní vědecká práce Mam DPDF
Tájek P., Tájková P., Bufka L. & Dvořák L. 2018 : Netopýři středověkého dolu Jeroným (západní Čechy): výsledky dlouhodobého sledování během zimování a swarmingu (Chiroptera). [Bats of the medieval Jeroným mine (western Bohemia, Czech Republic): results of a long-term monitoring in the hibernation and swarming periods (Chiroptera).] 193-210.  Odborná práce Mam Chiro DPDF
Volf J. 2018 : Hrošík zakrslý (Choeropsis liberiensis) v zoologických zahradách ČR a jeho kostermí materiál v Národním muzeu v Praze (Cetartiodactyla: Hippopotamidae). [Choeropsis liberiensis in the zoological gardens of the Czech Republic and its osteological material in the National Museum Prague (Cetartiodactyla: Hippopotamidae).] 211-221.  Odborná práce Mam Zoo Muzea DPDF
Widerin K. & Reiter G. 2018 : Bat activity and bat migration at the elevation above 3,000 m at Hoher Sonnblick massif in the Central Alps, Austria (Chiroptera). [Aktivita a tah netopýrů v nadmořské výšce nad 3000 m v massivu Hoher Sonnblick ve středních Alpách v Rakousku (Chiroptera).] 223-242.  Odborná práce Mam Chiro DPDF
Lešová A., Lešo P. & Kropil R. 2018 : The highest documented occurrence of Crocidura leucodon in the Western Carpathians (Eulipotyphla: Soricidae). [Najvyšší potvrdený výskyt bielozubky bielobruchej (Crocidura leucodon) v Západných Karpatoch (Eulipotyphla: Soricidae).] 243-246. Krátká zprávaKrátká odborná zpráva Mam DPDF
Mikeš V. 2018 : Nové nálezy myšivky horské (Sicista betulina) v jižních Čechách a perspektivy zjišťování jejího výskytu (Rodentia: Dipodidae). [New records of Sicista betulina in southern Bohemia (Czech Republic) and perspectives of monitoring of its occurrence (Rodentia: Dipodidae).] 247-252. Krátká zprávaPozorování, nálezy Mam DPDF
Zbytovský P. 2018 : Další nálezy bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon) v jižních Čechách (Eulipotyphla: Soricidae). [Further records of Crocidura leucodon in southern Bohemia, Czech Republic (Eulipotyphla: Soricidae).] 253-254. Krátká zprávaPozorování, nálezy Mam DPDF
Rookmaaker K. & Robovský J. 2018 : Bibliography of Colin Peter Groves (1942–2017), an anthropologist and mammalian taxonomist. [Bibliografie Colina Petera Grovese (1942–2017), anthropologa a savčího taxonoma.] 255-294. BibliografieSoupis literatury Mam DPDF
Urban P. & Rajský D. 2018 : Bibliography on Canis aureus in Slovakia (Carnivora: Canidae). [Bibliogra?a šakala zlatého (Canis aureus) na Slovensku (Carnivora: Canidae).] 295-307. BibliografieSoupis literatury Mam DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348