ISSN 1804-3348
Skip Navigation Links
Seznam citací z časopisu Acrocephalus (Ostrava) - 14:
Formulář obsahuje seznam citací uložených v databázi k vybrané publikaci a číslu. Zejména u vybraných časopisů je záměr zobrazit co nejúplnější obsah čísla, a proto jsou zde zobrazeny i články, které nesouvisejí s žádnou bibliotékou. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře uložený abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
ČlánekStranaSkupTyp cit.BibliotékyDPDF
Pavelka K. 1992 : Co je to Mezinárodní rada pro ochranu ptáků (ICBP)? [What is the International Council for Bird Preservation (ICBP)?] 2.  Informační článek Orn D
Anonym 1992 : Stanovy české sekce ICBP. [Statutes of Czech section ICBP.] 3-5.  Informační článek Orn D
Pavelka J. 1992 : Zpráva o Chráněné krajinné oblasti Beskydy - významném ptačím území IBA za rok 1992. [Report on the CHKO Beskydy Mts. - Important Bird Area for 1992.] 6-7.  Krátká zpráva Orn D
Pavelka K. 1992 : Zpráva o Chráněné krajinné oblasti Poodří - významném ptačím území IBA za rok 1992. [Report on the CHKO Poodří - Important Bird Area for 1992.] 8-10.  Krátká zpráva Orn D
Pavelka J. 1992 : Výzkum a ochrana ptactva - severní Morava, 1991. [Research and conservation of birds - the North Moravia, 1991.] 11-13.  Informační článek Orn Žp D
Boucný D. 1992 : Přehled ptáků okroužkovaných členy S.O.S v roce 1991. [List of the birds ringed by S.O.S. members in 1991.] 14-16.  Přehled Orn D
Petro R. 1992 : Zápisy ze schůzí S.O.S. [Minutes of S.O.S. Meetings.] 16-20.  Krátká zpráva Orn D
Stolarczyk J. (ed.) 1992 : Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska - 2. Pozorování v roce 1991. [Contribution to avifauna of Northern Moravia and Silesia - 2. List of records of birds in 1991.] 21-41.  Pozorování, nálezy Orn D
Stolarczyk J. (ed.) 1992 : Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska - 2. Doplněk pozorování za rok 1990. [Contribution to avifauna of Northern Moravia and Silesia - 2. Supplement of records of birds in 1990.] 42-44.  Pozorování, nálezy Orn D
Chytil J. 1992 : Seznam druhů ptáků, jejichž zjištění musí ověřovat česká faunistická komise pro ornitologii. [List of bird species which records must be evaluated by Czech Faunistic Commitee.] 45-48.  Přehled Orn D
Pavelka J. & Maceček M. 1992 : Hnízdní avifauna na haldě u dolu Petr Bezruč v Ostravě. [The breeding bird communities on spoils after black coal deep mining in Ostrava.] 50-54.  Odborná práce Orn DPDF
Šuhaj J. & Šuhajová M. 1992 : Nečekaný nález potápky roháče (Podiceps cristatus) na vozovce. [Unexpected finding of the Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) on the road.] 55.  Odborná práce Orn D
Stolarczyk J. & Marcišová M. 1992 : Další případ hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) na vodní hladině. [Further case of breeding of Heron (Ardea cinerea) on the surface of water.] 56.  Odborná práce Orn D
Šírek J. 1992 : Pozorování handicapované volavky popelavé (Ardea cinerea). [Observation of handicapped Heron (Ardea cinerea).] 57.  Odborná práce Orn D
Doupal L. 1992 : Volavka červená (Ardea purpurea) a její výskyt na Tovačovsku. [The Purple Heron (Ardea purpurea) and its occurrence in the area of Tovačov.] 58.  Odborná práce Orn D
Jung J. 1992 : Několik poznámek k vývoji populace čápů bílých (Ciconia ciconia) na severní Moravě a výsledky hnízdění za období 1982-1991. [Some notes on the population development of White Stork (Ciconia ciconia) in Northern Moravia and results of breeding in the years of 1982-1991.] 59-61.  Odborná práce Orn D
Holuša O. 1992 : Labuť malá západosibiřská (Cygnus columbianus bewickii Yarrell) - vzácný host na Místecku. [Bewick s Swan (Cygnus columbianus bewickii Yarrell) - a rare guest at the Místek area.] 61-62.  Odborná práce Orn D
Boucný L. & Boucný D. 1992 : Stručný přehled vlastních hnízdních pozorování hohola severního (Bucephala clangula) v Poodří. [The concise summary of our breeding notices of Goldeneye (Bucephala clangula) in the Poodří area.] 62-64.  Odborná práce Orn D
Gorbaň I. M. 1992 : Racek bělohlavý (Larus cachinnans) - nový druh avifauny Zakarpatí. [Yellow-legged Gull (Larus cachinnans) - a new species of Transcarpathian fauna (the Western Ukraine).] 65-66.  Odborná práce Orn D
Šírek J. 1992 : Dvě zajímavá hnízda hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) z Přerovska. [Two interesting nests of Turtle Dove (Streptopelia decaocto) from the Přerov region.] 67.  Odborná práce Orn D
Tichý H. 1992 : Patří vždy zpívající samci ke hnízdnímu páru? [Do singing males always belong to a breeding pair?] 68-70.  Odborná práce Orn D
Juřík R. 1992 : Poznatek o hnízdní nažině u vlaštovky (Hirundo rustica). [An information about brood patch of Swallow (Hirundo rustica).] 70-71.  Odborná práce Orn D
Stolarczyk J. 1992 : Pozorování konipasa lučního italského (Motacilla flava cinereocapilla Savi) u Bohumína. [Observation of Ashy-headed Wagtail (Motacilla flava cinereocapilla Savi) near Bohumín.] 72.  Pozorování, nálezy Orn D
Schröpfer L. 1992 : Časné hnízdění konipasa horského (Motacilla cinerea) v jihozápadních Čechách. [Early breeding of Grey Wagtail (Motacilla cinerea) in the south-west Bohemia.] 73-74.  Odborná práce Orn D
Polčák J. 1992 : Neobvykle umístěné hnízdo kvíčaly obecné (Turdus pilaris). [Unusual location of nest of Fieldfare (Turdus pilaris).] 74-75.  Odborná práce Orn D
Berec M. 1992 : Příspěvek k poznání potravních zdrojů některých sýkorovitých (Paridae) v zimním období. [A contribution to knowledge on food resources in some Paridae species in winter season.] 76-77.  Odborná práce Orn D
Juřík R. 1992 : Hnízdění budníčka menšího (Phylloscopus collybita) v poškozeném hnízdě. [Breeding of the Chiffchaff (Phylloscopus collybita) in a damaged nest.] 76.  Odborná práce Orn D
Boucný L. & Boucný D. 1992 : Nález hnízda mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus) v orobinci. [Finding of Long-tailed Tit nest (Aegithalos caudatus) in reed-beds.] 78-79.  Odborná práce Orn D
Schröpfer L. 1992 : Zajímavý způsob lovu u ťuhýka obecného (Lanius collurio). [Interesting hunting behaviour of Red-backed Shrike (Lanius collurio).] 80.    Orn D
Holáň V. 1992 : Neobvyklé případy úspěšného hnízdění pěvců v blízkosti hnízda ťuhýka obecného (Lanius collurio). [Unusual cases of successfull breeding of some Passerines in the close vicinity of the Red-backed Shrike s (Lanius collurio) nest.] 81-82.  Odborná práce Orn D
Stolarczyk J. & Kondělka D. 1992 : Výskyt kavčete žlutozobého (Pyrrhocorax graculus) na Moravě. [Occurrence of Alpine Chough (Pyrrhocorax graculus) in Moravia.] 82-83.  Odborná práce Orn D
Stolarczyk J. 1992 : Zajímavosti a pozorování z okolí Goczalkowic - Polsko. [Some interesting observations from Goczalkowice surroundings - Poland.] 83-84.  Krátká zpráva Orn D
Polášek Z. 1992 : Výzva Ornitologické sekce Polské zoologické společnosti. 86.  Krátká zpráva Orn D
Schröpfer L. 1992 : Výzva ke spolupráci. [Invitation to cooperation.] 87.  Krátká zpráva Orn D
Pavelka K. 1992 : Z jednání 6. schůze faunistické komise pro ornitologii při ČSO 26. listopadu 1991 v Praze. 89.  Krátká zpráva Orn D
Pavelka J. 1992 : Poznámky z členské schůze MOS v Přerově, konané dne 23. 2. 1991. 90.  Krátká zpráva Orn D
Stolarczyk J. 1992 : 5. střetnutí účastníků TOS v Hradci u Prievidze. 91.  Krátká zpráva Orn D
Hudeček J. & Stolarczyk J. 1992 : Preparátor Vilém Borůvka šedesátiletý. 93.  Krátká zpráva Orn Person D
Hudeček J. 1992 : British Birds, Volume 80/1987. 95-96.  Recenze Orn D
Hudeček J. 1992 : British Birds, Volume 81/1988. 96-97.  Recenze D.n. D
Hudeček J. & Ševčík J. 1992 : B. Bruun, H. Delin, L. Svenson: Der Kosmos - Vogelführer (Die Vögel Deutschlands und Europas). 98-99.  Recenze Orn D
Pavelka J. 1992 : 1. Ptáci v kulturní krajině. 2. Avifauna jižních Čech a její změny. 3. Atlas hnízdního a zimního rozšíření ptáků v jižních Čechách. 4. Potrava a hospodárný význam vtákov v ČSFR. 5. Šťastný K., Bejček V. (eds.): Bird Census and Atlas Studies. 99-100.  Recenze Orn D
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018