ISSN 1804-3348
Seznam informačních brožur a materiálů z ochrany přírody
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z ochrany přírody a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345
RokAutorPublikaceVydavatelSkupinaTyp cit.Typ pub.Bibl.DPDF
2011  20 let Greenpeace v České republice. 8 stran. Greenpeace Česká republika;  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Bo Orn Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Mam Mykol EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Bo Her EVVO DPDF
2008Štěpánek Petr, Hůla Petr & Kasalický Ivan 30 let Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 42 stran. Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučnáInformační brožura Opk DPDF
1980Anonym 35 let rozvoje socialistické páce o životní prostředí v ČSR. 65 . strana,1 foto,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR;   Informační brožura Opk DVideo
2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Orn EVVO DPDF
2006Hošek Michal, Kozubková Jitka, Pešout Pavel, Plesník Jan & Zohorna Jan Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 8 stran. AOPK ČR;  Populárně naučnáInformační brožura Opk DPDF
2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran. ISBN 978-80-86527-24-6 Náš kraj o.s.;  Populárně naučnáPropagační materiály EVVO Opk DPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran. ISBN 80-7212-393-9 MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Bo Opk DPDF
2007Stejskalová Eliška & Zapletalová Hana Architektura Českého krasu. 4 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučnáPrůvodce Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran. ČSO; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Orn Les Bo DPDF
2004Brožová Jana (ed.) Biologická rozmanitost v České republice. 58 stran. ISBN 80-7212-344-0 MŽP ČR;  Odborná práceInformační brožura Žp Opk D
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Geol DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky. 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Geol DPDF
2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran. ČSO; IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran. ISBN 80-7212-441-2 MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Bo Opk DPDF
2009Flašar Jan & Vosátka Tomáš Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. 2 strany. Správa CHKO Blanský les; DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran. Sv. 2013 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
Anonym Břehyňský a Novozámecký rybník. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk DPDF
2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran. Krajský úřad - Pardubický kraj;  Populárně naučnáSkládačka Orn Opk Mam DPDF
2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran. ČSO; IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. The Czech Forestry, version III. 4 minuty. ÚHÚL Brandýs nad Labem;  Populárně naučnáVideo, film Les Opk EVVO DFilm
2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě;  Populárně naučnáLeták Opk EVVO DPDF
2004Ministerstvo životního prostředí Cena ministra životního prostředí 1994 - 2004. 92 stran. ISBN 80-7212-315-7 MŽP ČR;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Person DPDF
2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany. Správa KRNAP;  Populárně naučnáSkládačka Opk Les DPDF
2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko; Měs. ú. Mšeno  Abstrakt posteruPropagační materiály Opk EVVO DPDF
  Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko;  Abstrakt posteruPropagační materiály Opk EVVO DPDF
2010Úmluva CITES & Evropská unie CITES - Informace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu České republiky do EU. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Opk DPDF
2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Zoolog EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany. Ochrana fauny ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Orn Mam Her DPDF
2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. České environmentální technologie. 4 strany. MŽP ČR;  Informační článekSkládačka Opk EVVO DPDF
2007Anonym Czech Research in Antarctica. Český výzkum v Antarktidě. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. White Stork - The Bird of the Year 1994. 20 stran. Sv. 1994. ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. Sv. 2014 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran. ZO ČSOP č. 08/01 Klenice;  Odborná práceInformační brožura Opk Orn DPDF
1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran. Sv. 1995. ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. Sv. 2016 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran. Správa CHKO České středohoří;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. Czech karst protected landscape area. 2 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2002Budil Petr & Jäger Ondřej Český kras. Geologie Chráněných krajinných oblastí České republiky. 3 strany. Česká geologická služba;  Populárně naučnáSkládačka Geol Opk DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany. AOPK ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany. Správa CHKO Český les;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany. Správa CHKO Český les;  Populárně naučnáSkládačka Opk Zoolog EVVO DPDF
2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
Štěpánová Jana Český svaz ochránců přírody - přidejte se k nám. 2 strany. ÚVR ČSOP;  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). Chráněná krajinná oblast Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. Sv. 2017 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana. Správa CHKO Beskydy;  Populárně naučnáLeták Opk EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana. Ochrana fauny ČR;  Populárně naučnáPropagační materiály Opk Zoolog EVVO DPDF
2010Kolektiv autorů Domácí chov zvířat. 2 strany. Sv. 4. NSEV Kladno-Čabárna; Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučnáLeták Opk EVVO DPDF
2003Tejrovský Vít, Lacina David & Málková Petra Doupovské hory – významné ptačí území roku 2003. 16 stran. ČSO; IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2011Lazárek Ondřej & Lazárek Petr Drobné sakrální památky v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Malý průvodce krajinou spirituálních staveb. 12 stran. Sprava NP Podyjí;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru Drvotova naučná stezka povodím středního Kačáku. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna;  Populárně naučnáLeták Opk EVVO DPDF
1978Blažek B. & Reichel J. Ekologické styly jednání - jejich pojetí a využití v sociálně ekologickém výzkumu. 57 stran,lit.,1 blokové schéma,č. 1/78,MP,. Ústav pro výzkum kultury;  Odborná práceInformační brožura Opk D
2010Pfiffner Lukáš & Balmer Oliver (FiBL) Ekologické zemědělství a biodiverzita. Podle švýcarského originálu Biolandbau und Biodiversitat. 2. aktualizované vydání. 4 strany. ISBN 978-80-87371-09-1 Bioistitut;  Překlad z originaluLeták Opk EVVO DPDF
1978Asingr J. & Martinů M. Ekonomické efektivnost odvodnění v horských a podhorských oblastech. 53 stran,16 tab.,2 přil.,. Výzk. ús. rnelior.;  Odborná práceInformační brožura Opk D
2012Ekoporadní ORSEJ Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2011Vermouzek Zdeněk, Opršalová Irena, Bajerová Alena, Popelka Jiří, Šaj Petr & Zatloukalová Eva Ekoporadny Olomouckého kraje. 6 stran. Muzeum Komenského v Přerově;  Populárně naučnáInformační brožura Opk EVVO DPDF
2006Anonym EUROBATS. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Mam DPDF
2006Anonym Evropsky významné druhy živočichů v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 0 ,. Správa CHKO Žďárské vrchy;  Odborná práceInformační brožura Opk DPDF
2011Kolektiv autorů Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. 41 stran. ISBN 978-80-87457-20-7 AOPK ČR;  Odborná práceInformační brožura Opk DPDF
2007Severa Michal a kolektiv Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny. 51 stran. MŽP ČR;  Odborná práceInformační brožura EVVO Opk DPDF
2004Anonym Fond soudržnosti Evropské unie - Jak získat finanční prostředky z Fondu soudržnosti. 16 stran. MŽP ČR;  Informační článekInformační brožura EVVO Opk DPDF
1996Čech Pavel Genofondový projekt ČSOP Vlašim Alcedo. 1 strana. ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO;  Populárně naučnáLeták Orn Opk D
1981Němec J. Geologické jednotky Středočeského kraje. 29 stran,14 foto,1 kresba,lit.,. SSPPOP, Praha;  Odborná práceInformační brožura Opk D
2006Kühn Petr Geologické zajímavosti Libereckého kraje. 125 stran. ISBN 80-239-6366-X Krajský úřad - Liberecký kraj;  Populárně naučnáPrůvodce Opk Geol DPDF
2011Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran. Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučnáPrůvodce Opk Geol Bo Zoolog DPDF
1977Ziegler V. Geologický průzkum, těžba a ochrana přírody. 20 stran,12 foto,lit.,. KSSPPOP, Středočeský kraj;  Odborná práceInformační brožura Opk D
2016Rojík Petr Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. 2 vydání. 195 stran. ISBN 978-80-88017-25-7 Krajský úřad - Karlovarský kraj;  Populárně naučnáInformační brožura Geol Opk DObálka a obsah
2007Neřoldová Lenka & Rus Ivo Hánín. 48 stran. Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučnáPrůvodce Opk EVVO DPDF
2004Polášek Zdeněk & Lacina David Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran. ČSO; IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2008Jeřábková Lenka Hnědí skokani České republiky - určovací klíč. 2 strany. AOPK ČR;  Odborná práceSkládačka Her Opk EVVO DPDF
1979Siegl B. Honitba v Československu. 1 obr. mapa,. Výbor pro cestovní ruch Praha;  Odborná práceInformační brožura Opk D
2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie;  Populárně naučnáLeták Opk Bo EVVO DPDF
2000Hrazdílová Martina & Vermousek Zdeněk Hostýnské vrchy ptačí oblast soustavy Natura 2000. 4 strany. Muzeum Komenského v Přerově;  Populárně naučnáLeták Opk DPDF
2012Běťák Jan Houby v Národním parku Podyjí. Krátká vycházka do tajemné říše hub. 12 stran. Sprava NP Podyjí;  Populárně naučnáSkládačka Opk Mykol EVVO DPDF
2012Kacetl Jiří Hrady středního Podyjí. Malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
Anonym Chemie a životní prostředí - aktivity České republiky a v České republice. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2008Neuwirthová Helena, Tomášková Lenka & Chobotská Hana Chov dravců a sov v souladu s českou a evropskou legislativou. 14 stran. ISBN 978-80-87051-43-6 AOPK ČR;  Odborná práceInformační brožura Opk Orn DPDF
2010Prošková Jiřina & Jedlička Josef Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko - Vzdělávací programy 2010-2011. 11 stran. Křivoklátská o. p. s;  Informační článekInformační brožura Opk EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
1981Kubát K. & Vlček M. Chráněná krajinná oblast České středohoří - Lovoš - Boreš. 31 stran,obr. v textu,. ONV Litoměřice.;  Odborná prácePropagační materiály Opk D
1981Kinský J,, Kubát K. & Vlček M. Chráněná krajinná oblast České středohoří Lovoš - Boreř - průvodce po naučné stezce. 31 stran,29 foto,4 mapky,12 kreseb,lit.,. ONV Litoměřice.;  Odborná prácePropagační materiály Opk D
2006Kinský Jiří Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2 strany. Správa CHKO České středohoří;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1982Moucha Petr Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. KSSPPOP, Středočeský kraj;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2005Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018