ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Lesnictví Lesniské drobné tiskoviny
Seznam informačních brožur a materiálů z lesnictví
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z lesnictví a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorPublikaceVydavatelSkupinaTyp cit.Typ pub.Bibl.DPDF
2006Roudná Milena Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Bene.t-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research Czech Republic. Report of the UNEP/GEF Project. 20 stran. MŽP ČR;  Odborná práceInformační brožura Žp Les DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Orn Les Bo DPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. The Czech Forestry, version III. 4 minuty. ÚHÚL Brandýs nad Labem;  Populárně naučnáVideo, film Les Opk EVVO DFilm
2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany. Správa KRNAP;  Populárně naučnáSkládačka Opk Les DPDF
2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran. ISBN 80-902623-1-7 MZe ČR;  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Les DPDF
2011Kolektiv autoru Dřevo je naše volba. 8 stran. LČR;  Populárně naučnáLeták Les Žp EVVO DPDF
2012Ohryzková Lucie a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog Les DPDF
2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1-2. strana. MZe ČR;  Populárně naučnáSkládačka Les Bo EVVO DPDF
2011Frantík Dan, Karnecká Jana & Slavík Petr Chuchelský háj. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy;  Populárně naučnáLeták Opk Les EVVO DPDF
Anonym Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR, s. p., Křivoklát. 10 stran. LČR;  Populárně naučnáInformační brožura Les Žp EVVO DPDF
2014Kučera Otto, Mrázová Štěpánka & Patková Jana Kamenná tvář hor. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec;  Populárně naučnáSkládačka Geol Les EVVO DPDF
2013Anonym Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem. 1-2. strana. LČR;  Populárně naučnáSkládačka Les EVVO DPDF
2011Karnecká Jana & Frantík Dan Les Kamýk. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy;  Populárně naučnáLeták Opk Les EVVO Orn DPDF
Anonym Lesní pedagogika. Environmentální vzdělávání dětí a mládeže. O lese se učte v lese. 4 strany. LČR;  Populárně naučnáLeták Les Žp EVVO DPDF
2008Anonym Lesnická naučná stezka Sokol 1-2. strana. LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučnáSkládačka Les EVVO DPDF
2009Horáček Václav, Polák Stanislav, Bůžek Martin, Ziková Petra, Klik Ivan, Bubrle František, Šampalík František, Kasl Jiří, Heclerová Vladislava & Horáčková Jana Lesnické stavby Plzeňského kraje. Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen. 104 stran. ISBN 978-80-254-7014-5 Krajský úřad - Plzeňský kraj; Lesy ČR, KŘ Plzeň  Populárně naučnáInformační brožura Les DAbstrakt
2012Vrška Tomáš Lesy Národního parku Podyjí. Jaké typy lesních společenstev můžeme vidět při toulkách národním parkem a proč se v nich někde zasahuje a jinde nikoliv. 12 strany. Sprava NP Podyjí;  Populárně naučnáSkládačka Opk Les EVVO DPDF
2011Frantík Dan & Karnecká Jana Lesy v Hodkovičkách. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy;  Populárně naučnáLeták Opk Les EVVO DPDF
2008Horáček Václav Lesy v Plzeňském kraji. Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen. 47 stran. ISBN 978-80-254-6993-4 Krajský úřad - Plzeňský kraj;  Populárně naučnáInformační brožura Les Opk EVVO DAbstrakt
2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. 1-2. strana. LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučnáSkládačka Les EVVO Bo DPDF
2006Kolektiv autoru Máme lístek pro všechny! Otevírací doba: 24 hodin denně 365 dní v roce. 32 stran. LČR;  Populárně naučnáInformační brožura Les Mys Opk EVVO DPDF
2013Spolek Patron Maxovská křížová cesta z Horního Maxova přes Slovanku k Seibtově studánce. 2 strany. LČR; ZŠ Liberec - Ostašov Krajský úřad - Liberecký kraj  Populárně naučnáSkládačka EVVO Les DPDF
2012Charvát Antonín & Mikulka Jan Metodická příručka: Uplatnění náhrad škod způsobovaných zvěří. 70 stran. MZe ČR;  Metodika, návodInformační brožura EVVO Les Mys DPDF
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 17. V šeru rýchorského pralesa. 2:02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Les DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 18. Mrtvé dřevo - živý les. 2:11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Les DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 37. Návrat jedle do krkonošských lesů. 2:09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo Les DFilm
2012Kajzarová Eva Mrtvé dřevo - živý les. 32 stran. Správa KRNAP;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Les Zoolog EVVO DPDF
2014Kavková Markéta Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec;  Populárně naučnáSkládačka Opk Les EVVO DPDF
2013Šťastná Daniela, Polman Milan a kolektiv Naučná a prožitková stezka "Hravé putování ještědským lesem, když smích si odsud nesem". 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec; ZŠ Liberec - Ostašov  Populárně naučnáSkládačka Opk Les EVVO DPDF
2000Vodolánová Jana & Kučera Jiří Naučná stezka Hostivické rybníky. 4 strany. ZO ČSOP č. 11/02 Hostivice;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Zoolog Les DPDF
2011Němcová Lenka, Dóša Július, Köhler Václav & Sýkorová Jarmila Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec; AOPK ČR ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou  Populárně naučnáSkládačka Opk Les Bo DPDF
2012Anonym Naučná stezka Královská rokle. 5 stran. LČR;  Populárně naučnáLeták Les EVVO DPDF
2010Peterka Jiří Oborní chovy v Plzeňském kraji. Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen. 80 stran. ISBN 978-80-260-2051-6 Krajský úřad - Plzeňský kraj;  Populárně naučnáInformační brožura Les Mys EVVO DAbstrakt
1978Anonym Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu, 2. díl. 80 stran,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR;  Odborná práceInformační brožura Opk Les D
1978Sum A. Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu. 0 ,. SNTL, Praha; Rada pro životní prostředí při vládě ČSR  Odborná práceInformační brožura Opk Her Les D
1978Anonym Ochrarn zemědělského a lesního půdního fondu, 1. díl.. 76 stran,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR;  Odborná práceInformační brožura Opk Les D
2004Vonička Pavel Podpora dutinového ptactva v Jizerských horách. 2 strany. Správa CHKO Jizerské hory; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučnáSkládačka Opk Orn EVVO Les DPDF
Benešová Ludmila Poradenské služby v lesním hospodářství. 8 stran. MZe ČR;  Populárně naučnáSkládačka Les DPDF
2009Moucha P., Pecha M. & Štěpánek P.Foto: Pecha M. Kresby: Popeltová Renata Průvodce naučnou stezkou U Eremita. 23 stran. Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Bo Opk Les DPDF
2015Machart Kameel Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. 3 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR  Populárně naučnáSkládačka EVVO Les Bo Opk DPDF
2015Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. Pracovní list k naučné stezce. 2 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR  Populárně naučnáSkládačka EVVO Les DPDF
2011Kolektiv autoru Semenářský závod. 12 stran. LČR;  Populárně naučnáInformační brožura Les Bo DPDF
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018