Seznam informačních brožur a materiálů pro EVVO
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345
YearAuthorPublicationEditorSkupinaTyp cit.Type public.Bibl.DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Mam Mykol EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Her EVVO DPDF
2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran ISBN 978-80-86527-24-6 Náš kraj o.s.  Populárně naučná  EVVO Opk DPDF
2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany SVSMP  Populárně naučná  Bo EVVO DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany Česká geologická služba ; Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Geol DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). [Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky.] 4 strany Česká geologická služba ; Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Geol DPDF
1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  Populárně naučná  Bo EVVO D
2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran Sv. 2013 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty ÚHÚL Brandýs nad Labem  Populárně naučná  Les Opk EVVO DFilm
2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2007Anonym Cesta slovanských bohů Bílov. 2 strany Krajský úřad - Plzeňský kraj  Populárně naučná  EVVO DPDF
2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany Správa CHKO Kokořínsko ; Měs. ú. Mšeno  Abstrakt posteru  Opk EVVO DPDF
  Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany Správa CHKO Kokořínsko  Abstrakt posteru  Opk EVVO DPDF
2009Kolektiv autorů Climate change. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Žp EVVO DPDF
2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
Anonym CNG = levné a ekologické palivo budoucnosti. 4 strany EUROCNG  Populárně naučná  Žp EVVO D
2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. [České environmentální technologie.] 4 strany MŽP ČR  Informační článek  Opk EVVO DPDF
2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran ISBN 80-902623-1-7 MZe ČR  Populárně naučná  EVVO Les DPDF
2007Anonym Czech Research in Antarctica. [Český výzkum v Antarktidě.] 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Czechs in a Consumer Paradise. (!?). Trends in Consumption of Czech Households Over the Past Twenty Years. [Češi ve spotřebitelském ráji.] 57 stran ISBN 978-80-85087-70-3 Cenia ; MŽP ČR  Odborná práce  Žp EVVO DPDF
1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran Sv. 1994. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran Sv. 2014 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1994Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Tomčala Marek Čáp bílý. Ohrožený druh. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO D
1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran Sv. 1995. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran Sv. 2016 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran Správa CHKO České středohoří  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Češi ve spotřebitelském ráji. Vývoj spotřeby českých domácností v posledních dvaceti letech. [Czechs in a Consumer Paradise.] 57 stran ISBN 978-80-85087-70-3 Cenia ; MŽP ČR  Odborná práce  Žp EVVO DPDF
2003Remtová Květoslava Čistší produkce. 28 stran ISBN 80-7212-260-6 MŽP ČR  Odborná práce  Žp EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran Sv. 2017 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana Správa CHKO Beskydy  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2016Anonym Dešťovka na zahradě. 2 strany Zvonečník - Eko. platforma  Populárně naučná  EVVO DPDF
2010Gründler Elisabeth C. & Schäfer Norbert / překlad Kolářová Markéta Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu - význam, plánování, realizace. Z publikace Naturnahe Spiel- und Eriebnisräume vydané roku 2000 přeložila: Markéta Kolářová. 86 stran ISBN 978-80-7212-523-4 MŽP ČR  Překlad z originalu  EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
1998Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
1991Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2010Kolektiv autorů Domácí chov zvířat. 2 strany Sv. 4. NSEV Kladno-Čabárna Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Pokorná Zuzana Domov pro živočichy v zahradě. 2 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Populárně naučná  EVVO Zoolog DPDF
2011Lazárek Ondřej & Lazárek Petr Drobné sakrální památky v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Malý průvodce krajinou spirituálních staveb. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru Drvotova naučná stezka povodím středního Kačáku. 2 strany NSEV Kladno-Čabárna  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru Dřevo je naše volba. 8 stran LČR  Populárně naučná  Les Žp EVVO DPDF
Anonym Ekocetra.cz.. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  EVVO D
2002Hanel Lubomír, Pešout Pavel & Urba Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2002/2003 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 40 stran ISBN 80-86327-25-6 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2003Urban Jan, Pešut Pavel & Hanel Lubomír Ekologická olympiáda 2003/2004 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 0 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO D
2004Červenková Kateřina, Hanel Lubomír, Klaudys Martin & Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2004/2005 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 41 stran ISBN 80-86327-40-X ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2005Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2005/2006 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 16 stran ISBN 80-86327-48-5 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2006Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2006/2007 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 28 stran ISBN 978-80-86327-54-9 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2007Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2007/2008 - národní kolo (text sborníku). 32 stran ISBN 978-80-86327-58-7 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2007Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2007/2008 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 32 stran ISBN 978-80-86327-59-4 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2010  Ekologická olympiáda 2010/2011 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 24 stran ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2011  Ekologická olympiáda 2011/2012 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 24 stran ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Středoškolská práce  EVVO DPDF
2016Jakl Jiří Ekologické přístupy k zahrádkářství. 2 strany Zvonečník - Eko. platforma  Populárně naučná  EVVO DPDF
2010Pfiffner Lukáš & Balmer Oliver (FiBL) Ekologické zemědělství a biodiverzita. Podle švýcarského originálu Biolandbau und Biodiversitat. 2. aktualizované vydání. 4 strany ISBN 978-80-87371-09-1 Bioistitut  Překlad z originalu  Opk EVVO DPDF
2002Kolektiv autorů Ekologické značení v České republice. [Ekolabeling in the Czech Republic.] 46 stran MŽP ČR  Odborná práce  Žp EVVO DPDF
2012Ekoporadní ORSEJ Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 2 strany Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Vermouzek Zdeněk, Opršalová Irena, Bajerová Alena, Popelka Jiří, Šaj Petr & Zatloukalová Eva Ekoporadny Olomouckého kraje. 6 stran Muzeum Komenského v Přerově  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Anonym Ekozemědělci Olomoucký kraj. 2 strany Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc  Populárně naučná  Žp EVVO DPDF
2016Činčera Jan, Jančaříková Kateřina, Matějček Tomáš, Šimonová Petra, Bartoš Jan, Lupač Miroslav & Broukalová Lenka Environmentální výchova z pohledu učitelů. 209 stran ISBN 978-80-210-8439-1 MU ; Agentura Koniklec  Odborná práce  EVVO DPDF
2015Daniš Petr & Nechvátalová Judita Environmentální výchova. Milujeme přírodu a chceme zdravé prostředí. 32 stran MŽP ČR  Populárně naučná  EVVO DPDF
2006Anonym EUROBATS. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Mam DPDF
2010Kolektiv autoru Evoluci nezastavíš! www.evvoluce.cz pro školáky i učitele. 1 strana Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Žp EVVO DPDF
2007Severa Michal a kolektiv Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny. 51 stran MŽP ČR  Odborná práce  EVVO Opk DPDF
2004Anonym Fond soudržnosti Evropské unie - Jak získat finanční prostředky z Fondu soudržnosti. 16 stran MŽP ČR  Informační článek  EVVO Opk DPDF
1999Anonym Geologická stezka kulturního a přírodního dědictví Evropy v Českém krasu. 2 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  EVVO Geol DPDF
2007Neřoldová Lenka & Rus Ivo Hánín. 48 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
2008Jeřábková Lenka Hnědí skokani České republiky - určovací klíč. 2 strany AOPK ČR  Odborná práce  Her Opk EVVO DPDF
2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2012Běťák Jan Houby v Národním parku Podyjí. Krátká vycházka do tajemné říše hub. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk Mykol EVVO DPDF
2012Kacetl Jiří Hrady středního Podyjí. Malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran Sprava NP Podyjí ; Jihomoravské muzeum Znojmo  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2019Kolektiv autorů Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI., číslo 1/2019. 28 stran Sv. 2019 ČSO Pták rokuPopulárně naučná  Orn EVVO DCelé číslo
Anonym Chemie a životní prostředí - aktivity České republiky a v České republice. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2010Prošková Jiřina & Jedlička Josef Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko - Vzdělávací programy 2010-2011. 11 stran Křivoklátská o. p. s  Informační článek  Opk EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Kinský Jiří Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2 strany Správa CHKO České středohoří  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2007Dolak Jan, Farský Kamil, Česká Irena, Dostál Libor, Farský Kamil, Hušek Jiří, Mejzrová Jana, Šnytr Ondřej, Thelenová Jitka, Vinklát Pavel D., Vršovský Vladimír, archiv Správy CHKO JH. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory: 111 otázek a odpovědí. 32 stran Správa CHKO Jizerské hory ; Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Liberec  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2004Pořízek Ladislav Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran Správa CHKO Kokořínsko  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran Správa CHKO Lužické hory  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
Anonym Chráníme životní prostředí pro vás. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  EVVO DPDF
2013Vilímovský V. Chraňte raky. Patří k ohroženým živočichům naší přírody. 1 strana ÚVR ČSOP  Populárně naučná  EVVO Opk Osbezo DPDF
2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1 -2. strana MZe ČR  Populárně naučná  Les Bo EVVO DPDF
2006Bürger Petr, Hora Jan & Pykal Jiří (text), Petr Bürger (foto) Chřástal polní - pomozme mu přežít. 2 strany MŽP ČR ; ČSO  Abstrakt posteru  Opk Orn EVVO DPDF
2011Frantík Dan, Karnecká Jana & Slavík Petr Chuchelský háj. 2 strany Magistrát hlavního města Prahy  Populárně naučná  Opk Les EVVO DPDF
2006Hartl Roman Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát. 2 strany IVS LČR Křivoklát  Populárně naučná  EVVO DPDF
Anonym Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR, s. p., Křivoklát. 10 stran LČR  Populárně naučná  Les Žp EVVO DPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348