Přehled odborných časopisů se zaměřením na ochranu přírody
Formulář obsahuje Přehled odborných časopisů se zaměřením na ochranu přírody. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailnější informace o časopisu. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz.
 CodePublicationEditorISSNVznikZánikType public.ČD
 1Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje ZO ČSOP č. 23/08 Kladská ; Správa CHKO Slavkovský les 1804-19141975 ČasopisČD
 1Beskydy - zpravodaj chráněné krajinné oblasti ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr ; Správa CHKO Beskydy  2003 ČasopisČD
 1Bohemia centralis AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy 0231-58071959 ČasopisČD
 1Campanula, zpravodaj chráněné krajinné oblasti Jeseníky ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu ; Správa CHKO Jeseníky  20092013ČasopisČD
 1České Švýcarsko - zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko Sprava NP České Švýcarsko  2001 ČasopisČD
 1Český les - Příroda a historie Správa CHKO Český les ; ZO ČSOP č. 23/08 Kladská ne2006 ČasopisČD
 1e-Věstník Správa CHKO Pálava  2013 Internetový časopisČD
 1Fórum ochrany přírody Fórum ochrany přírody 2336-50562014 Internetový časopisČD
 1Jeseníky - Rychlebské hory Erebia, z. s. ; Správa CHKO Jeseníky 2570-59382018 ČasopisČD
 1Krkonoše - Jizerské hory Správa KRNAP 1214-93812002 ČasopisČD
 1Krkonoše - Měsíčník o přírodě a lidech Správa KRNAP 0323-069419682002ČasopisČD
 1Listy entomologické klubu při Labských pískovcích Sprava NP České Švýcarsko  2001 ČasopisČD
 1Natura Pragensis. Studie o přírodě Prahy AOPK ČR ; ZO ČSOP č. 01/04 Botič - Rokytka 0862-366X1982 ČasopisČD
 1Ochrana přírody AOPK ČR ; Správa jeskyní České republiky 1210-258X1992 ČasopisČD
 1Opera Corcontica Správa KRNAP 0139-925X1964 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Pod Blaníkem - vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Muzeum Podblanicka 1213-10401997 ČasopisČD
 1Podyjské listí – Zpravodaj Správy Národního parku Podyjí Sprava NP Podyjí   ČasopisČD
 1Poodří - časopis obyvatel horní Odry Společnost přátel Poodří, Ostrava ; Správa CHKO Poodří 1803-23381998 ČasopisČD
 1Prunella Správa KRNAP 2336-23161975 ČasopisČD
 1Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, Praha AOPK ČR 1211-36031994 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Ročenka KRNAP Správa KRNAP   ČasopisČD
 1Ročenka Správy Národního parku České Švýcarsko Sprava NP České Švýcarsko  2000 ČasopisČD
 1Silva Gabreta - Sborník vědeckých prací ze Šumavy Sprava NP a CHKO Šumava 1211-74201996 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Sosna Okr. muzeum Mělník ; Správa CHKO Kokořínsko  1987 ČasopisČD
 1Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí Sprava NP Podyjí ; Jihomoravské muzeum Znojmo 1212-35601998 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Upolín - informační zpravodaj Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Správa CHKO Jizerské hory  1999 ČasopisČD
 1Zpravodaj Ministerstva životního prostředí MŽP ČR  2017 Internetový časopisČD
 9Třeboňsko Správa CHKO Třeboňsko  19841990ČasopisČD
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348