ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Mammalogická Mammalogické monografie
Seznam mammalogických monografií
Formulář slouží k výběru mammalogických monografií. Seznam je setříděný názvem publikace. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace o publikaci. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je k publikaci připojen souhrn v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorPublikaceVydavatelEdiceTyp pub.Bibl.DPDF
1996Anděra Miloš & Hanzal Vladimír Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. II. Šelmy (Carnivora). Atlas of the mammals of the Czech Republic, a provisional version. II., Carnivora. 85 stran. ISBN 80-7036-027-5 Národní muzeum;  Atlas Mam D
2000Anděra Miloš Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. III. Hmyzožravci (Insectivora). Atlas of the mammals of the Czech Republic, a provisional version III., Insectivora. 108 stran. ISBN 80-7036-109-3 Národní muzeum;  Atlas Mam D
2002Dungel Jan & Gaisler Jiří Atlas savců České a Slovenské republiky. 150 stran. ISBN 978-80-200-1026-2 Academia, nakladatelství AV ČR; Atlasy a průvodceAtlas Mam D
1989Červený Jaroslav & Bürger Petr Bechstein´s bat, Myotis bechsteini (Kuhl, 1818), in the Šumava region. 591-598. strana. -In: Hanák V., Horáček I. & Gaisler J. (eds.): European Bat Research 1987. 718 str. Univerzita Karlova;  Kapitola v knize Mam D
1977Kutík Josef Bílá vydra. 334 stran. Sv. 96. Nakl. Mladá fronta;  Monografie Mam D
1929Zíbrt Čeněk Bobr v zemích československých. Le castor en Tchécoslovaquie. 32 stran. Sv. 2. ČAZ, Praha ; Vědecké spisy vydávané Čsl. Akademií Zemědělskou Monografie Mam D
1975Wdowiňští Jacqueline a Zdislav / Překlad Tesař Zdeněk Bobří stezkou. 26 stran. SZN, Praha; Živočišná výrobaFotografické publikace Mam D
2006Anděra Miloš Capra aegagrus Erxleben, 1777 - koza bezoárová. 425-426. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Capra caucasica Güldenstädt et Pallas, 1783 - kozorožec kavkazský.. 426-427. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Capra pygargus (Pallas, 1771). 427-428. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Cervus elaphus canadensis (Erxleben, 1777) - wapiti východní. 428-429. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Cervus nippon Temminck, 1838 - sika. 430-431. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Cervus timorensis de Blainville, 1822. 431-432. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ÚVR ČSOP;  Kapitola v knize Mam D
2005Benda Petr & Hutterer Rainer Composition and nomenclature of the European bat fauna. Složení a nomenklatura evropské fauny netopýrů. 17-22. strana. -In: Hutterer R. et al.: Bat migrations in Europe, a review of banding data and literature. 162 str. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn. ISBN 3-7843-3928-X ;  Kapitola v knize Mam D
1984Král B. & Zima J. Cytogenetika volně žijících savců. 507. strana. ;  Studijní materiály Mam D
2006Anděra Miloš Dama dama (Linnaeus, 1758) - daněk evropský. 432-433. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2005Horáček Ivan, Hanák Vladimír & Gaisler Jiří Dlouhodobé změny biodiverzity netopýrů zpráva o nejrozsáhlejším monitorovacím programu 1969-2004. 105 -132. strana,. -In: Vačkář, D. (ed.): Ukazatele změn biodiverzity (Indicators of biodiversity changes). Academia, nakladatelství AV ČR;  Kapitola v knize Mam Opk D
1933Baťa Leontin Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. 67 stran. Vlastivědné společnosti jihočeská při Městském museu v Českých Budějovicích.;  Přehledy Orn Mam Her D
1852Amerling Karel Slavomil Fauna čili Zvířena česká. 220 stran. ;  Monografie Orn Mam Her DNKP
2006Anděra Miloš Gazella dorcas (Linnaeus, 1758) - gazela dorkas 434. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2007Feuereisel Josef & Ernst Martin Genetische Untersuchungen zum Einfluss langzeitiger Isolation einer Population weißer Hirsche (Cervus elaphus L.) in der Tschechischen Republik. Genetická vyšetření vlivu dlouhodobé izolace populace bílé jelení zvěře (Cervus elaphus) v České republice. 327-337. strana. -In: Stubbe M.: Fragmentierung der Landschaft und andere anthropogene Einflüsse auf Wildtierpopulationen. Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung. ISBN 978-3-7888-1176-1 ;  Kapitola v knize Mys Mam D
1959Kratochvíl Josef, Balát František & Folk Čestmír a kolektiv Hraboš polní, Microtus arvalis. 359 stran. Nakladatelství ČSAV;  Monografie Mam D
1981Hudec Karel & Pelikán Jaroslav Impact of mammals and birds upon common reed stands in Czechoslovakia. 90-92. stran.1/1981 -In: Skuhravý V., Pokorný V., Pelikán J., Skuhravá M., Hudec K. & Rychnovský B. 1981: Invertebrates and vertebrates attacking common reed stands (Phragmites communis) in Czechoslovakia. Academia, nakladatelství AV ČR; Studie ČSAVKapitola v knize Orn Mam Bo D
2005Pokorná Zuzana Ježci. 40 stran. Sv. 33. ISBN 80-239-6563-8 ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Mam Opk DPDF
1976Nevrlý Miloslav Kniha o Jizerských horách. 268 stran. Severočeské nakladatelství, Ústí n. L.;  Monografie Orn Mam Opk D
2009Škaloud Vojtěch Liška a větší šelmy : psík mývalovitý, mýval, liška, šakal, medvěd, rys, kočka. 259 stran. ISBN 978-80-209-0372-3 Nakl. Brázda; Naše srstnatá zvěřPříručka Mam DPDF
2006Anděra Miloš Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) - klokan rudokrký. 435. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Mammalia - savci. 419-420. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Marmota marmota (Linnaeus, 1758) - svišť horský. 435-436. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Mazama gouazoupira (Fischer, 1814) - mazama šedý. 436-437. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
1679Balbín Bohuslav Miscellanea historica regni Bohemiae. 110 stran. ;  Monografie Mam Ich Orn D
1960Mottl Stanislav Mufloní zvěř. Biologie a chov. 179 stran. SZN, Praha; Lesnická knihovna, myslivecká literaturaMonografie Mys Mam D
2006Anděra Miloš Mus musculus (Linnaeus, 1758) - myš domácí. 438-440. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Mustela vison (Schreber, 1777) - norek americký. 440-441. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Myocastor coypus (Molina, 1782) - nutrie. 441-443. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
1959Grulich Ivo Myšilovní ptáci, hubící hraboše polního v Československu. 275-275. strana. -In: Kratochvíl J., Balát F. & Folk Č. a kol.: Hraboš polní. Microtus arvalis. 359 str. Nakladatelství ČSAV;  Kapitola v knize Orn Mam D
2014Anděra Miloš Naši netopýři. 167 stran. ISBN 978-80-87309-22-3 Správa jeskyní České republiky; MŽP ČR  Monografie Mam Opk DPDF
2015Mináriková Tereza, Šíma Jan, Poledník Lukáš, Čamlík Gašpar & Poledníková Kateřina Návrh opatření snižujících vliv invazních šelem na faunu České republiky. 21 stran. ALKA Wildlife;  Studie Mam Opk DPDF
1989Hošek Jan & Horáček Ivan Nematodes parasiting the Palearctic bats host-parasite relations. 465-474. strana. -In: ;  Kapitola v knize Mam D
1986Zima J. Nemetrické diskrétní znaky ve výzkumu biologie savců. 367. strana. ;  Studijní materiály Mam D
2014Hlaváč Václav Norek americký v povodí Sázavy. 26-28. strana. -In: Fabiánová B. (ed.): Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích. AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno  Kapitola v knize Opk Mam DPDF
2006Anděra Miloš Odocoileus virginianus (Zimmerman, 1780) - jelenec běloocasý. 445-446. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2004Vlašín Mojmír & Málková Ivana Ochrana netopýrů. 80 stran. Sv. 30. ISBN 80-239-3897-5 ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno; ÚVR ČSOP Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Mam Opk DPDF
1984Pavelka Jan Ochrana ptactva v době hnízdění. 34 stran. Sv. 13. Krajský dům pionýrů a mládeže v Ostravě v edici ornitologického klubu Acrocephalus.; Krajský dům pionýrů a mládeže v Ostravě Hořec Příručka Orn Mam DPDF
2005Stýblo Petr (ed.) Ochrana velkých šelem v České republice. 100 stran. Sv. 32. ISBN 80-86770-09-5 ÚVR ČSOP; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Mam Opk DPDF
2006Anděra Miloš Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - ondatra pižmová. 446-448. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - králík divoký. 448-450. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Ovis musimon Pallas, 1811 -muflon. 450-452. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2009Jahelková Helena, Hájková Pavlína & Bláhová Anna Péče o netopýry. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. 113 stran. Sv. 21. ISBN 978-80-254-5193-9 ZO ČSOP č.11/30 Nyctalus; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Opk Mam DPDF
2004Horáček Ivan & Dulic B. Plecotus auritus. 911-941, 953-999. strana. -In: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Saugetiere Europas. Vol. Fledermause II. ;  Kapitola v knize Mam D
2004Horáček Ivan, Bogdanowicz W. & Dulic B. Plecotus austriacus. 1001-1049. strana. -In: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Saugetiere Europas. Vol. Fledermause II. ;  Kapitola v knize Mam D
1979Roszkopf Ignác Poľvnícke trofeje a výrobky. 5. doplněné vydání 206 stran. Vyd. Príroda, Bratislava; PoľovníctvoMonografie Mys Mam D
2005Anděra Miloš & Horáček Ivan Poznáváme naše savce. 2. přepracované vydání. 328 stran. ISBN 80-86817-08-3 Nakl. Sobotáles;  Monografie Mam D
2006Anděra Miloš Procyon lotor (Linaneus, 1758) - mýval severní. 452-453. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
1894Bayer František Prodromus českých obratlovců. Soustavný přehled se stručnými diagnosami. 260 stran. Nakl. A. Wiesner;  Přehledy Orn Mam Ich DPDF
2006Anděra Miloš Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) - sob polární. 453-454. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - potkan. 454-455. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš Rattus rattus Linnaeus, 1758 - krysa obecná. 455-457. strana. -In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ISBN 80-86770-17-6 ;  Kapitola v knize Mam D
2005Červený Jaroslav Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících projektů aktivní ochrany rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. 423-427. strana. -In: Kumstátová T., Nová P. & Marhoul P. (eds.): Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice. 432 str. ISBN 80-86703-15-0 AOPK ČR;  Kapitola v knize Mam Opk DPDF
2012Anděra Miloš & Gaisler Jiří Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana. 288 stran. ISBN 978-80-200-2185-4 Academia, nakladatelství AV ČR; Atlasy a průvodceAtlas Mam Opk DAnotace
1993Dungel Jan Savci střední Evropy. 158 stran. ISBN 80-85617-16-1 Nakl. Jota;  Encyklopedie Opk Mam D
2015Anonym Savci v ČR, ohrožení a ochrana. 1-8. strana. MU FPř ÚBZ;  Studijní materiály Mam EVVO DPDF
2001Benda Petr Savci v ptačích budkách. Mammals in bird-boxes. 69-70. strana. -In: Zasadil P. (ed.): Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. 136 str. ÚVR ČSOP;  Kapitola v knize Orn Mam D
1906Dokonal F. Savci. 245-249. strana. -In: Vepřek P. (ed.): Chrudimsko a Nasavrcko. I. díl. Výbor ku popisu okresu chrudimského a nasavrckého;  Kapitola v knize Mam D
2003Anděra Miloš & Červený J. Savci. In: Šumava: příroda - historie - život. 315-329. strana. -In: Anděra M. & al., 2003: Šumava - příroda, historie, život. ;  Kapitola v knize Mam D
2006Anděra Miloš & Hanák V. Savci. – In: Kolektiv: Novohradské hory a podhůří. Příroda – historie – život. 847 pp. 243- 249. strana. -In: Kolektiv, 2006: Novohradské hory a podhůří. Příroda – historie – život. 847 stran. ;  Kapitola v knize Mam D
1973Bárta Zdeněk Současný stav zvířeny obratlovců. 106-125. strana. -In: Bárta Z. a kol.: Příroda Mostecka. 146 str. Severočeské nakladatelství, Ústí n. L.;  Kapitola v knize Zoolog Mam D
1993Vach Miloslav Srnčí zvěř. 402 stran. ISBN 80-901775-0-6 Nakl. Silvetris;  Monografie Mam Mys D
1979Hell Pavol Srnčia zver. 310 stran. Vyd. Príroda, Bratislava; PoľovníctvoMonografie Mys Mam D
2001Červená Alena, Anděra Miloš, Moravec Jiří, Hanel Lubomír & Kholová H. Svět zvířat XII. Domácí zvířata. 183 stran. Nakl. Albatros;  Monografie Mam D
1975Hanzák Jan & Veselovský Zdeněk Světem zvířat I. Savci. 3. doplněné vydání. 559 stran. Nakl. Albatros; Klub mladých čtenářůMonografie Mam D
1960Hanzák Jan & Veselovský Zdeněk Světem zvířat. I. díl Savci. 510 stran. SNDK;  Encyklopedie Mam D
2014Gaisler Jiří Šíření savců v České republice. 24-28. strana. -In: Fabiánová B. (ed.): Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích. AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno  Kapitola v knize Opk Mam DPDF
1985Hrabě V., Koubek P. & Zima Jan The present status and research on wild Caprinae in Czechoslovakia. 138-144. strana. -In: Hoefs M. (ed.), Wild sheep. Northern Wild Sheep and Goat Council, Whitehorse, Canada ;  Kapitola v knize Mam D
2009Anděra Miloš a Červený Jaroslav Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora). 216 stran. ISBN 978-80-7036-259-4 Národní muzeum;  Monografie Mam Opk DPDF
1913Janda Jiří Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Díl 1., Ssavci - ptáci. 640 stran. Ústř. spolek jednot učitelských;  Atlas Mam Orn D
1984Zima J. & Král B. Vnitrodruhová proměnlivost karyotypu u volně žijících savců. 508. strana. ;  Studijní materiály Mam D
2005Fejfar Oldřich & Major Pavel Zaniklá sláva savců. 280 stran. ISBN 80-200-1361-X Academia, nakladatelství AV ČR; Mimo - přírodní vědyMonografie Mam DPDF
2003Hanák František a kol. Zoologické sbírky Lovecko - lesnického muzea v Úsově. Komentovaný katalog. Zoologische Sammlungen des Jagd und Forstmuseums in Úsov. 52 stran. ISBN 80-85083-42-6 Vlastivědné muzeum v Šumperku;  Katalog Mam Les Mys Muzea D
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018