ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Lesnictví Lesnické monografie
Lesnické monografie
Formulář slouží k výběru lesnických monografií. Seznam je setříděný názvem publikace. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace o publikaci. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je k publikaci připojen souhrn v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorPublikaceVydavatelEdiceTyp pub.Bibl.DPDF
2010Kolařík Jaroslav a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II. 3. doplněné vydání. 744 stran. Sv. 6. ISBN 978-80-86327-85-3 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Opk Bo Les D
2003Kolařík Jaroslav et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I. 261 stran. Sv. 5. ISBN 80-86327-36-1 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Bo Les Opk DPDF
2005Kolařík Jaroslav a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II. 2. doplněné vydání. 720 stran. Sv. 6. ISBN 80-86327-44-2 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Bo Les Opk DPDF
2003Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. 639 stran. Sprava NP a CHKO Šumava;  Studijní materiály Opk Les EVVO D
1975Jůva Karel a kol. Půdní fond ČSSR, ochrana, využití a zvelebení. 477 stran. Academia, nakladatelství AV ČR;  Monografie Geol Les D
1975Mráček Zdeněk & Krečmer Vladimír Význam lesa pro lidskou společnost. 225 stran. Sv. 100. SZN, Praha; Lesnická knihovna, malá řadaMonografie Les D
2010Andreska Jan Horská smrčina centrální Šumavy. Příručka k projektu Alma Mater Studiorum. 48 stran. ISBN 978-80-7290-457-0 UK FPd;  Příručka Opk Les D
2014Skupina autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2013. 134 stran.2013 ISBN 978-80-7434-153-3 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2008Vančura Karel (ed.) Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě. Štrasburk 1990, Helsinky 1993, Lisabon 1998, Vídeň 2003, Varšava 2007. 76 stran. ÚHÚL Brandýs nad Labem;  Brožovaná publikace Les DPDF
2011Stonawski Jiří a kolektiv Program 2020 - zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů ČR. Programme 2020 of LČR - Provision of Public-Interest Aims. 64 stran. ISBN 80-86945-17-0 LČR;  Studie Les EVVO DPDF
2012Vacek Stanislav, Moucha Petr a kolekltiv Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR. 896 stran. ISBN 978-80-7212-588-3 MŽP ČR;  Monografie Opk Les D
2012Stonawski Jiří Lesy ČR a ochrana biodiverzity. 416 stran. -In: Machar I., Drobilová L. a kol., 2012: Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2 sv. (416 s., s. 421-853) ISBN 978-80-244-3041-6 UP;  Kapitola v knize Les Opk D
2007Kolektiv auttorú z ÚHÚL Národní inventarizace lesů v České republice 2001 - 2004. Úvod, metody, výsledky. National Forest Inventory in Czech Republic 2001 - 2004. Introduction, Mothods, Results. 224 stran. ISBN 978-80-7084-587-5 ÚHÚL Brandýs nad Labem;  Přehledy Les DPDF
2009Pinč Jan Ing. Dr. techn. h. c. Vojtěch Kaisler a počátek výuky lesních inženýrů v Praze. 68 stran. ISBN 978-80-02-02165-0 ÚHÚL Brandýs nad Labem;  Biografie Les Person DPDF
2003Vacek Stanislav, Zingari P. C., Jeník Jan, Simon Jaroslav, Smejkal Jiří, Vančura Karel (ed.) a kol. Horské lesy České republiky. 290 stran. ISBN 80-7084-239-3 MZe ČR;  Monografie Les DPDF
1996Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 1995. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 1995. 0 stran.1995 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys D
1997Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 1996. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 1996. 0 stran.1996 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys D
1998Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 1997. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 1997. 0 stran.1997 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys D
1999Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 1998. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 1998. 138 stran.1998 ISBN 80-7084-143-5 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2000Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 1999. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 1999. 139 stran.1999 ISBN 80-86386-06-6 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2001Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2000. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2000. 124 stran.2000 ISBN 80-7084-196-6 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2002Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2001. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2001. 103 stran.2001 ISBN 80–7084–233–4 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2003Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2002 –souhrn. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2002-summary. 7 stran.2002a MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2003Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2002. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2002. 116 stran.2002 ISBN 80-7084-278-4 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2004Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2003. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2003. 114 stran.2003 ISBN 80-7084-360-8 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2005Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2004. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2004. 108 stran.2004 ISBN 80-7084-451-5 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2006Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2005. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2005. 135 stran.2005 ISBN 80-7084-550-3 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2007Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2006. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2006. 128 stran.2006 ISBN 978-80-7084-635-3 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2008Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2007. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2007. 98 stran.2007 ISBN 978-80-7084-733-6 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2009Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2008. 126 stran.2008 ISBN 978-80-7084-861-6 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2010Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2009. 112 stran.2009 ISBN 978-80-7084-861-6 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2011Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2010. 126 stran.2010 ISBN 978-80-7084-995-8 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2012Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2011. 135 stran.2011 ISBN 978-80-7434-063-5 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
2013Kolektiv autorů Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012. Report on the State of Forests and Forestry in the Czech Republic by 2012. 132 stran.2012 ISBN 978-80-7434-112-0 MZe ČR; Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářstvíBrožovaná publikace Les Mys DPDF
1906Janda Jiří Les: dojmy a obrázky z přírody. 196 stran. Zemský ústřední spolek jednot učitelských v království českém, Praha. ;  Monografie Les D
2009Uhlíř Ludvík Lesy a háje Orlicka. The forests and groves of the Orlicko Region / Wälder und Haine der Region Orlicko. 191 stran. ISBN 978-80-254-5388-9 Nakl. Uniprint;  Fotografické publikace Opk Les D
1957Nožička Josef Přehled vývoje našich lesů. 459 stran. SZN, Praha;  Monografie Les D
2013Erich Václav Nejvyšší, nejobjemnější a nejstarší stromy světa. 79 stran. ISBN 978-80-7458-044-4 Lesnická práce;  Fotografické publikace Bo Les D
2013Haragsim Oldřich Včelařské dřeviny a byliny. 200 stran. ISBN 978-80-247-4647-0 Grada Publishing;  Příručka Les Ent D
2011Schütz Jean-Philippe Výběrné hospodářství a jeho různé formy. Překlad ze švýcarského originálu "Die Plenterung und ihre unterschiedlichen Formen" z roku 2002. 159 stran. ISBN 978-80-7458-011-6 Lesnická práce;  Studijní materiály Les D
2012Vaněk Petr Slovník dřevin mírného pásma, česko-latinsko-anglický, latinsko-anglicko-český, anglicko-česko-latinský. 157 stran. ISBN 978-80-7225-368-5 Nakladatelství Montanex ;  Slovníky Les Bo D
2011Kadavý Jan a kolektiv Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. 294 stran. ISBN 978-80-87154-96-0 Lesnická práce;  Monografie Les D
2011Poleno Zdeněk, Vacek Stanislav, Podrázský Vilém a kolektiv Pěstování lesů I.: Ekologické základy pěstování lesů. 2., upravené a doplněné vydání. 319 stran. ISBN 978-80-87154-99-1 Lesnická práce;  Studijní materiály Les D
2010Šťastný Karel a Červený Jaroslav Zvěř lovná i chráněná v ilustracích Zdeňka Bergera. 316 stran. ISBN 978-80-7442-013-9 Nakl. Aventinum;  Atlas Mys Les D
2010Rodd Tony a Stackhouse Jennifer / překlad Rybecká Ivana Stromy. Velký obrazový průvodce. Překlad z anglického originálu "Trees" z roku 2008. 304 stran. ISBN 978-80-255-0397-3 d. Rebo Productions CZ, s.r.o., Čestlice;  Atlas Bo Les D
2010Košulič Milan st. Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu. 449 stran. ISBN 978-80-254-6434-2 FSC ČR;  Monografie Les D
2010Šantrůčková Hana, Vrba Jaroslav a kol. Co vyprávějí šumavské smrčiny, průvodce lesními ekosystémy Šumavy. 153 stran. ISBN 978-80-87257-04-3 Sprava NP a CHKO Šumava; JU FPří  Monografie Les D
2009Úradníček Luboš a kol. Dřeviny České republiky. 2. přepracované vydání 367 stran. ISBN 978-80-87154-62-5 Lesnická práce;  Atlas Les Bo Opk D
2006Kupčák Václav Ekonomika lesního hospodářství. 2. vydání 257 stran. ISBN 80-7157-998-X MZLU;  Studijní materiály Les DPDF
2008Hieke Karel Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů. 246 stran. ISBN 978-80-251-1901-3 Computer Press;  Encyklopedie Les D
2006Andreska Jan & Andresková E. Lesnictví. In: Novohradské hory. 669-676. strana. -In: Kolektiv, 2006: Novohradské hory a podhůří. Příroda – historie – život. 847 stran. ;  Kapitola v knize Opk Les DPDF
2014Karpaš Roman, Hušek Jiří a kolektiv Jizerské hory 3 - o lese, dřevu a ochraně přírody. 520 stran. ISBN 978-80-87100-26-4 Nakl. Roman Karpaš RK;  Monografie Opk Les DAbstrakt
2007Musil Ivan & Hamerník Jan Jehličnaté dřeviny. Přehled nahosemenných i výtrusných dřevin. Lesnická dendrologie. 352 stran. ISBN 978-80-200-1567-9 Academia, nakladatelství AV ČR; Mimo - přírodní vědyStudijní materiály Bo Les DPDF
1995Chytrý Milan & Vicherek Jiří Lesní vegetace Národního parku Podyjí (Thayatal). Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí (Thayatal). 166 stran. ISBN 80-200-0377-0 Academia, nakladatelství AV ČR;  Studie Opk Les Bryo D
1998Bartoš Josef a kolektiv 100 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Průvodce expozicí Lovecko - lesnického muzea. 87 stran. ISBN 80-85083-18-3 Okresní vlastivědné muzeum. Šumperk;  Brožovaná publikace Les Mys Muzea D
2003Hanák František a kol. Zoologické sbírky Lovecko - lesnického muzea v Úsově. Komentovaný katalog. Zoologische Sammlungen des Jagd und Forstmuseums in Úsov. 52 stran. ISBN 80-85083-42-6 Vlastivědné muzeum v Šumperku;  Katalog Mam Les Mys Muzea D
1959Benda Petr & Sokolová Marie Bibliografie Lesnické práce (roč. 1-12, 1922-1933). 32 stran. ;  Přehledy Ent Les D
2012Kindlmann Pavel, Matějka Karel & Doležal Petr Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. The Forests of the Šumava Mountains, Bark Beetle and Nature Conservation. 328 stran. ISBN 978-80-246-2155-5 Karolinum, nakladatelství UK;  Monografie Opk Ent Les DPDF
2010Alexandr Pavel et al. Forenzní ekotechnika : les a dřeviny / Pavel Alexandr a kolektiv 625 stran. ISBN 978-80-7204-681-2 Akademické nakladatelství CERM;  Monografie Les DPDF
2001Hruška Jakub & Cienciala Emil Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. 159 stran. ISBN 80-7212-190-1 MŽP ČR; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů  Studie Opk Les Žp DPDF
2003Vyskot Ilja a kol. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Quantification and Evaluation of Forest Functions on the Example of the Czech Republic. 186 stran. ISBN 80–72212–264–9 MŽP ČR;  Monografie Žp Les DPDF
2003Vyskot Ilja a kol. Quantification and Evaluation of Forest Functions on the Example of the Czech Republic. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. 186 stran. ISBN 80-7212-265-7 MŽP ČR;  Monografie Žp Les DPDF
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018