ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky EVVO EVVO monografie
Seznam neperiodických publikací zaměřených na EVVO
Formulář slouží k výběru neperiodických publikací, tj. knih, metodických příruček atd., mimo sborníků z konferencí,seminářů a propagačních materiálů (letáků, skládaček, ...) ,které jsou zařazeny do samostatných nabídek. Seznam je setříděný názvem publikace. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace o publikaci. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je k publikaci připojen souhrn. Ve spodní části formuláře jsou upoutávky na posledně zařazené publikace. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorPublikaceVydavatelEdiceTyp pub.Bibl.DPDF
1978Friedl Karel Ochrana přírody na Kladensku. 42 stran. ONV Kladno;  Příručka Opk Zoolog Bo EVVO DPDF
2005Kolektiv autorů Životní prostředí 2005. Statutární město Kladno. 86 stran. ISBN 80-85377-96-9 Měs. ú. Kladno;  Studie Opk EVVO DPDF
2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet EVVO DPDF
2000Kulík Michal Stříbrná nit. 24 stran. Sv. 23. Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Opk EVVO DPDF
2000Stibralová Jana Hospodaříme s MOPíky - minimum vedoucího dětského kolektivu. 32 stran. Sv. 24. Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha; Metodika Českého svazu ochránců přírodyMetodika Opk EVVO DPDF
2010Kolektiv autorů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011-2020. 96 stran. ISBN 80-86327-32-9 Krajský úřad - Středočeský kraj; ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Studie Opk EVVO DPDF
2008Viktora Lukáš Ptačí domovy. 6 stran. ISBN 978-80-254-6792-3 Ochrana fauny ČR;  Příručka Orn EVVO DPDF
2003Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. 639 stran. Sprava NP a CHKO Šumava;  Studijní materiály Opk Les EVVO D
2005Kartografie Praha Tematický atlas Středočeského kraje. 24 stran. ISBN 80-7011-871-7 Kartografie; Krajský úřad - Středočeský kraj  Atlas Opk EVVO DPDF
2007Kartografie Praha Tematický atlas Středočeského kraje. 2. vydání 32 stran. ISBN 978-80-7011-869-6 Kartografie; Krajský úřad - Středočeský kraj  Atlas Opk EVVO D
2010Spálenková Lucie Rádce - Jak chránit životní prostředí ve Středočeském kraji, aneb, Nejčastější dotazy v ekoporadně. 56 stran. Ochrana fauny ČR;  Příručka Opk EVVO DPDF
2010Paulerová Barbora Úsporná a k životnímu prostředí přívětivá domácnost. 43 stran. Ochrana fauny ČR;  Příručka Žp EVVO DPDF
1974Strejček Jaromír & Kubíková Jarmila Ochrana přírody ve školní praxi. 185 stran. Krajský pedagogický ústav, Praha;  Studijní materiály Opk EVVO D
1975Anonym Výchova k péči o životní prostředí, metodické pokyny k všeobecně vzdělávacím předmětům pro posílení výchovy k péči o životní prostředí. 227 stran. MŠ ČSR;  Studijní materiály Opk EVVO D
2012Polášková Anna a kol. Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 300 stran. ISBN 978-80-246-1927-9 Karolinum, nakladatelství UK;  Monografie Žp Bo EVVO D
2007Rus Ivo Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. 48 stran. ISBN 80-86403-10-6 Regionální muzeum v Kolíně;  Brožovaná publikace Opk EVVO DPDF
2005Kolektiv autorů Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 48 stran. ISBN 80-86327-38-8 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2006Kolektiv autorů Výroční zpráva 2005 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 52 stran. ISBN 80-86327-51-5 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2007Kolektiv autorů Výroční zpráva 2006 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 56 stran. ISBN 978-80-86327-55-6 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2008Kolektiv autorů Výroční zpráva 2007 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 60 stran. ISBN 978-80-96327-61-7 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2009Kolektiv autorů Výroční zpráva 2008 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 52 stran. ISBN 978-80-96327-74-7 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2010Kolektiv autorů Výroční zpráva 2009 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 56 stran. ISBN 978-80-96327-82-2 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2011Kolektiv autorů Výroční zpráva 2010 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 52 stran. ISBN 978-80-86327-91-4 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2012Kolektiv autorů Výroční zpráva 2011 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 44 stran. ISBN 978-80-86327-97-6 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2010Hřebíček Jiří, Chudárek Tomáš, Horsák Zdeněk, Piliar František & Kalina Jiří Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady. 55 stran. ISBN 978-80-7212-569-2 MŽP ČR;  Monografie na CD, DVD Žp EVVO DPDF
2012Vošahlíková Tereza, Kozlová Dagmar, Nadace Proměny Ekoškolky a lesní mateřské školy. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 2. aktualizované vydání 51 stran. ISBN 978-80-7212-593-7 MŽP ČR; SFŽP ČR  Metodika EVVO Žp DPDF
2011Stonawski Jiří a kolektiv Program 2020 - zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů ČR. Programme 2020 of LČR - Provision of Public-Interest Aims. 64 stran. ISBN 80-86945-17-0 LČR;  Studie Les EVVO DPDF
2011Hrušková Marie a kolekltiv přispěvatelé Křivánek Jiří, Kyzlík Pavel, Stonawski Jiří Podivuhodné stromy. 168 stran. ISBN 978-80-242-2950-8 Nakl. Knižní klub;  Fotografické publikace Opk Bo EVVO D
2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Naučné stezky okresu Rakovník. 2 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet EVVO Opk DPDF
2006kolektiv autorů, sestavil Kříž Karel Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016. 344 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Krajský úřad - Středočeský kraj  Studie Opk Zoolog Bo EVVO DPDF
2014Šoltys Vladimír Proč má kos žlutý nos? O Vlaďčiných ptačích kamarádech a Rákosníčkově daleké cestě do Afriky. 151 stran. ISBN 80-902623-1-7 Nakl. Edika; Už to vím!Monografie Orn EVVO DObsah
2016Daniš Petr Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Proč naše děti potřebují přírodu pro své zdraví a učení. 74 stran. ISBN 978-80-7212-610-1 MŽP ČR;  Monografie EVVO Žp DPDF
2003Ložek Vojen, Cílek Václav, Kubíková Jarmila a kol. Střední Čechy, příroda, člověk, krajina. 127 stran. ISBN 80-86569-40-3 Krajský úřad - Středočeský kraj; Nakl. Dokořán  Fotografické publikace Opk EVVO DPDF
2004Cílek Václav, Mudra Pavel, Ložek Vojen et al. Vstoupit do krajiny, o přírodě a paměti středních Čech. 110 stran. ISBN 80-86569-58-6 Krajský úřad - Středočeský kraj; AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy  Fotografické publikace Opk EVVO DPDF
2003Kolektiv autorů, sestavila Červenková Kateřina Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2003-2010. 127 stran. ISBN 80-86327-32-9 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Krajský úřad - Středočeský kraj  Studie Opk EVVO DPDF
2008Štěrba Otakar a kolektiv Říční krajina a její ekosystémy. 391 stran. ISBN 978-80-244-2203-9 UP;  Monografie Žp Opk EVVO DPDF
2010Anonym Stanice pro handicapované živočichy ve Středočeském kraji. 12 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj;  Příručka Opk EVVO DPDF
2015Kverek Pavel Slavík z dubového lesa. 0. vlastním nákladem;  Monografie Orn EVVO D
2013Činčera Jan Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. 272 stran. ISBN 978-80-904141-0-5 Agentura Koniklec; Brontosauří ekocentrum Zelený klub MU  Monografie EVVO DPDF
1906Janda Jiří Procházky přírodou. 304 stran.1 Nakl. I. L. Kober; Příroda a její divyMonografie EVVO D
2013Činčera Jan Environmentální výchova: efektivní strategie. 128 stran. ISBN 978-80-904141-1-2 Agentura Koniklec; Brontosauří ekocentrum Zelený klub MU  Studie EVVO DPDF
2004Bergatt Jackson Jiřina a kolektiv Brownfields snadno a lehce. 78 stran. IURS;  Monografie EVVO DPDF
2005Moore Robert J., jr. / překlad Čížková Dana Přírodní divy světa. Překlad z anglického originálu "Natural Wonders of the World" z roku 2000. 2. vydání. 320 stran. ISBN 80-7209-691-5 Slovart;  Atlas Zoolog Bo Geol EVVO D
2010Kocourek Jaroslav a kolektiv Česká republika. Proč být hrdý, že jsem Čech. 485 stran. ISBN 978-80-7445-057-0 Vyd. nakladatelství Freitag & Berndt, Praha;  Monografie EVVO D
2007David Petr a Soukup Vladimír 666 přírodních krás České republiky. 1. vydání, 2. dotisk. 224 stran. ISBN 80-7011-717-6 Kartografie;  Encyklopedie EVVO D
2006Delegace Evropské komise v Praze Cyklistika pro města - Informace pro zástupce měst a obcí. 2. doplněné vydání. 80 stran. IBSN 80-7212-387-4 MŽP ČR;  Studijní materiály Žp EVVO DPDF
2006European Communities 2003 Děti na cestách - Bezpečně po městě (2. doplněné vydání). Překlad z anglického originálu „Kids on the Move“ Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 64 stran. ISBN 80-7212-388-2 MŽP ČR;  Studijní materiály Žp EVVO DPDF
2010Miko Ladislav & Štursa Jan a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. 71 stran. ISBN 978-80-7212-543-2 MŽP ČR;  Monografie Opk EVVO DPDF
1996Kolektiv autorů Výroční zpráva 1996 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 40 stran. ISBN 80-902178-5-0 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
1997Kolektiv autorů Výroční zpráva 1997 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 36 stran. ISBN 80-902469-1-5 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
1999Kolektiv autorů Výroční zpráva 1998 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 36 stran. ISBN 80-902469-8-2 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
1999Kolektiv autorů Výroční zpráva 1999 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 44 stran. ISBN 80-86327-06-X ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Výroční zpráva 2000 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 48 stran. ISBN 80-86327-13-2 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2001Kolektiv autorů Výroční zpráva 2001 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 60 stran. ISBN 80-86327-21-3 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2002Kolektiv autorů Výroční zpráva 2002 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 52 stran. ISBN 80-86327-26-4 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2003Kolektiv autorů Výroční zpráva 2003 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 48 stran. ISBN 80-86327-37-X ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2013Kolektiv autorů Výroční zpráva 2012 Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 44 stran. ISBN 978-80-86327-97-06 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Zpráva Opk EVVO DPDF
2005Kropáčková Lucie (ed.) Praktický rádce: Jak chránit životní prostředí na Podblanicku. 2. přepracované vydání 72 stran. ISBN 80-86327-50-7 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Příručka Žp EVVO DPDF
2006Andreska Jan Stezky a cesty. In: Novohradské hory. 745-748. strana. -In: Kolektiv, 2006: Novohradské hory a podhůří. Příroda – historie – život. 847 stran. ;  Kapitola v knize Opk EVVO DPDF
1899Hansl František Smíchovsko a Zbraslavsko.. 658 stran. vlastním nákladem;  Monografie Orn EVVO DPDF
1887Hyšman Filip & Paroubek Otakar G. Popis okresního hejtmanství Slanského. 128 stran. ;  Příručka Orn EVVO DPDF
2014Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 1 strana. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2010Kolektiv autoru Na koho se obrátit když .... 1 strana. Ochrana fauny ČR; Projekt EVVOLUCE - výukový materiálStudijní materiály Žp EVVO DPDF
2015Anonym Savci v ČR, ohrožení a ochrana. 1-8. strana. MU FPř ÚBZ;  Studijní materiály Mam EVVO DPDF
2007Řepka Radomír Mokřadní ostřice České republiky. 72 stran. ISBN 978-80-254-1349-4 ZO ČSOP Hořepník Prostějov; ÚVR ČSOP  Atlas Bo Opk EVVO D
2013Plimer Ian / překlad Holčák Petr Konec poplašných zpráv o Modré planetě. S předmluvou prezidenta Václava Klause. 183 stran. ISBN 978-80-253-1733-4 Nakl. Fragment;  Monografie Žp EVVO DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Druhová ochrana. 1 strana. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Památné stromy. 9 stran. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO Bo DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Ptačí oblast Křivoklátsko. 2 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO Orn DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Zvláště chráněná území okresu Rakovník (nejsou v působnosti ORP). 3 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Revitalizace vodních toků. 2 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Zeleň Rakovníka. 2 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Jak postupovat v případě nálezu zraněného živočicha. 1 strana. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí CITES - evidence živočichů. 2 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Geograficky nepůvodní druhy a kříženci. 2 strany. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO DPDF
2006Farkač Jan & Božková Helena Biologická olympiáda. Publikace vydaná ke 40. výročí založení BiO v České republice. 160stran. ISBN 80-903590-2-7 Nakl. Jan Farkač;  Monografie EVVO D
2000Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Seznam lokalit navržených do Národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) okresu Rakovník (nejsou v kompetenci ORP). 1 strana. Měs. ú. Rakovník;  Internet Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2016Kolektiv autorů Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025. 50 stran. MŽP ČR;  Zákony, normy EVVO DPDF
2015Brejchová Velebná Eva, Karlová Jitka, Piklová Libuše, Krkoška Lorencová Eliška, Emmer Adam, Vačkář David & Mráčková Adéla (eds.) Adaptace na změnu klimatu ve městech, pomocí přírodě blízkých opatření. 84 stran. ISBN 978-80-260-9309-1 Nadace Partnerství; Útvar koncepce a rozvoje města Plzně  Studie Žp EVVO DPDF
2006Institu pro udržitelný rozvoj sídel o.s. Dobrodružství kocoura Brownfielda. 16 stran. IURS;  Monografie EVVO DPDF
2010Barčiová Lenka, Makoč Josef & Melounková Veronika Na nové adrese. Výukový a metodický materiál k průřezovému tématu environmentální výchova. 16 stran. Ochrana fauny ČR; Projekt EVVOLUCE - výukový materiálStudijní materiály Žp Zoolog EVVO DPDF
2010Barčiová Lenka, Makoč Josef, Zůbková Kristýna & Paulerová Bára Padouch nebo hrdina. Výukový a metodický materiál k průřezovému tématu výchova demokratického občana a environmentální výchova. 20 stran. Ochrana fauny ČR; Projekt EVVOLUCE - výukový materiálStudijní materiály Žp EVVO DPDF
2009Smolíková Klára Samá voda. 41 stran. Ochrana fauny ČR;  Studijní materiály Žp EVVO D
2011Machová Jitka Biologie člověka pro učitele. Biology of Man for Teachers. 270 stran. ISBN 978-80-7184-867-7 Karolinum, nakladatelství UK;  Studijní materiály EVVO DPDF
1986Friedl Karel & Kárník Zdeněk Přírodou a památkami středních Čech. 176 stran. KSSPPOP, Středočeský kraj;  Brožovaná publikace Opk EVVO D
2002Delegace Evropské komise v Praze Cyklistika pro města - Informace pro zástupce měst a obcí. 80 stran. ISBN 80-7212-197-9 MŽP ČR;  Studijní materiály Žp EVVO DPDF
2005Ministerstvo životního prostředí CzechCarbo - Studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech České republiky. 8 strany. MŽP ČR;  Výzkumná zpráva Žp Opk EVVO DPDF
2005  CzechCarbo - Study of carbon cycle in terrestrial ecosystems of the Czech Republic. 8 strany. MŽP ČR;  Výzkumná zpráva Žp Opk EVVO DPDF
2003European Communities Děti na cestách - Bezpečně po městě. Překlad z anglického originálu „Kids on the Move“ Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 64 stran. ISBN 80-7212-269-X MŽP ČR;  Studijní materiály Žp EVVO DPDF
2007Kolektiv autorů Ekonomické aspekty změny klimatu (Sternova studie). 31 stran. MŽP ČR;  Studie Žp EVVO Opk DPDF
2011Řešátková Kristina & Šebešová Petra Ekoprovoz ve školách. 85 stran. MŽP ČR;  Příručka EVVO Žp DPDF
2010Vošahlíková Tereza Ekoškolky a lesní mateřské školy - praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 73 stran. MŽP ČR;  Příručka EVVO DPDF
2003Doubková Zuzana et al. Geneticky modifikované organismy - Otázky spojené s jejich vznikem a využíváním. 39 stran. ISBN 80-7212-259-2 MŽP ČR;  Příručka EVVO Bo Zoolog Opk DPDF
2004Liberko Miloš Hluk v prostředí - Problematika a řešení. 27 stran. ISBN 80-7212-271-1 MŽP ČR;  Příručka EVVO Žp DPDF
Anonym Životní prostředí a kdo jej oxlivňuje. 0 stran. MŽP ČR;  Monografie EVVO DPDF
2005Voženílek Petr Ty zmije. 79 stran. ISBN 80-7212-156-1 MŽP ČR;  Monografie Her Opk EVVO DPDF
2009Remtová Květoslava Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje. 66 stran. MŽP ČR;  Slovníky Žp Opk EVVO DPDF
2009Jáglová Veronika, Šnajdr Martin a kolektiv Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. Metodická příručka. 77 stran. MŽP ČR;  Metodika Žp EVVO DPDF
1998Weiss Siegfried Lužické a Žitavské hory. Od Ještědu k Labi. Das Lausitzer und Zittauer Gebirge - vom Jeschken zur Elbe / The Lusatia and Zittau Mountains - from Ještěd to the Labe. 275 stran. ISBN 80-901848-7-1 Správa CHKO Lužické hory;  Fotografické publikace Opk EVVO D
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018