Hledání v seznamu taxonů kmenů až podrodů
Formulář slouží k nalezení taxonu ze seznamů kmenů až rodů zadáním počátečních písmen z vědeckého nebo českého či cizojazyčného názvu. Při zadání synonyma či cizojazyčného názvu je v prvních třech sloupcích uveden platný název druhu, v posledních třech sloupcích nalezené synonymo,cizojazyčný název. Tlačítkem D se zobrazí detail s informacemi o druhu. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
 
Hledáný vědecký název
Hledáný český nebo cizojazyčný název
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348