Seznam NP a CHKO pro vybraný okres
Formulář obsahuje seznam národních parků (NP), chráněných krajinných oblastí (CHKO) obsažených ve vybraném kraji a citace souvisejících s těmito cráněnými územími a tak zařazené do kraje. Tlačítkem www se zobrazí webové stránky vybraného NP,CHKO. Tlačítkem Kat. se zobrazí seznam katastrů, které aspoň částečně spadající do vybraného území, tlačítkem MU se zobrazí seznam maloplošných území vedených v databázi a obsažených ve vybraném území. Tlačítkem C se zobrazí přiřazené citace k vybranému území a citace přiřazené do spadajících katastrů a MU. Tlačítkem I/A se zobrazí index autorů pro zobrazené citace a tlačítkem I/T index přiřazených taxonů k zobrazeným citacím. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
Schématická mapa rozmístění NP a VCHKO,klepnutím se obrázek zvětší
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348